Vad är rekreation?

Vad betyder Rekreativ?

Rekreation (av latin recreare, ge nytt liv) är bland annat vila, vederkvickelse samt stärkande eller upplivande miljöombyte för att återhämta krafter.

Vad betyder rekreationsvärden?

Rekreation har flera definitioner, i denna studie används definitionen ”återhämtning i en stärkande miljö”. Idag vet vi att grönska i staden har en stor betydelse för människors hälsa och livskvalitet, och rekreation i utemiljö är en viktig del av stadsbornas möjlighet att återhämta sig från vardagens stress och krav.

Hur stavas rekreation?

Vad betyder rekreation? Diskutera rekreation i forumet. Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Var Rekreativ?

(numera knappast br.) vederkvickande, stärkande, rekreerande; äv.: roande.

Vad betyder biträda?

biträda i ordbok från 1870

Betydelse: Förklara, att man gillar något (yttrad mening, tanke, åsigt, beslut). Betydelse: Hjelpa vid förrättandet af tjenst, vid företag eller göromål. Betydelse: Deltaga i någon öfverenskommelse, något aftal, beslut; äfven liktydigt med Bifalla, i den förra bemärkelsen.

Vad är ett rekreationsområde?

Grönområden och rekreationsområden har en stor betydelse för helheten när man skapar en god livsmiljö. Vidsträckta grönområden, vattenområden och rekreationsområden utgör en motvikt till bebyggda områden. De säkerställer att landskapets och naturens skönhets-, rekreations-, kultur och mångfaldsvärden bevaras.

Vad är rekreativa miljöer?

5.8 Rekreativa miljöer

Rekreation innebär återhämtning genom vila, aktiviteter och upplevelser. Ett områdes attrakti- vitet för rekreation påverkas exempelvis av till- gänglighet, storlek, rofylldhet eller folkliv, avsak- nad av buller och störningar, omvårdnad, natur och kulturvärden och närhet till vatten.

Vad ingår i allemansrätten?

Allemansrätten tillåter allmänhet och friluftsliv att gå, cykla, rida eller åka skidor i naturen om de inte stör eller förstör. De får även plocka svamp och bär för husbehov. Risken för att störa eller förstöra sätter gränsen för om en aktivitet är tillåten enlig allemansrätten eller inte.

Vad är en sötsak?

Ordet sötsak är en synonym till godsak och godis och kan beskrivas som ”(mest plural) godis; söt, mindre matvara som äts för njutningens skull”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av sötsak samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad betyder avkopplande?

Avkoppling betyder ungefär detsamma som vila.

Vad betyder trassligt?

Trasslig betyder i stort sett samma sak som tovig.

Rekreation

Valjeviken Rehabilitering och rekreation

Våtmarkers betydelse för rekreation och naturupplevelser

Lämna en kommentar