Vad är reskontra?

Vad menas med reskontra bokföring?

Bokföring / Vad är en reskontra? En reskontra fungerar som en databas med t ex kunder, leverantörer eller anställda. I en kundreskontra kan du t ex samla uppgifter om kunderna, obetalda och betalda fakturor, returer, påminnelser, mm.

Varför använda reskontra?

Anledningen till att du som företagare ska använda dig av reskontra är helt enkelt för att få ordning och reda samt en bra överblick av din bokföring. Du får kontroll på alla dina fakturor så att du snabbt och enkelt kan se vilka som är betalda och inte betalda.

Var kommer ordet reskontra ifrån?

Ordet reskontra kommer från det italienska ordet riscontro, som betyder kontroll, granskning eller jämförelse. En reskontra är en sidoordnad bokföring för exempelvis leverantörer eller kundfordringar, som används för att hålla bättre koll och få detaljerad information.

Måste man ha reskontra?

Man brukar tala om att det behövs en form av sidoordnad bokföring, det är det som reskontra är. Observera att det är inget krav på att ha reskontra i redovisningen, det finns alltså ingen lag om det, utan det är fritt fram för företagen att göra som de vill.

Vad är en sidoordnad bokföring?

En sidoordnad bokföring kan behöva föras för att ge överblick och kontroll över tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital i företaget. Den vanligaste sidoordnade bokföringen är ett anläggningsregister som är en förteckning över företagets samtliga anläggningstillgångar.

Vad är Reskontradatum?

Reskontradatum är ett annat namn för bokföringsdatum. Valutadatum är dagen som styr den interna ränteberäkningen hos banken. Det är med andra ord det datum då du antingen börjar, eller slutar, få ränta på de pengar du har hos banken.

När uppstår en leverantörsskuld för företaget?

En leverantörsskuld uppkommer när ett säljande företag har gett ett köpande företag kredit enligt avtalade betalningsvillkor. En leverantörsskuld är alltså en skuld som uppstår vid inköp av varor och tjänster. Efter ett inköp får företaget en faktura från sin leverantör.

Vilken funktion på ett företag arbetar med sk kundreskontra?

Kundreskontra underlättar hos framförallt större företag som hanterar stora mängder transaktioner och kunduppgifter. Den här typen av sidoordnad bokföring ger en uppsikt över alla olika kunder och vilka kundfordringar som blivit betalda och inte.

Vad innebär en huvudbok?

HuvudbokVad är en huvudbok? En huvudbok är en lista över ett företags affärshändelser presenterad i systematisk ordning, det vill säga sorterade efter konto.

Vad är ett anläggningsregister?

Syftet med ett anläggningsregister är att få en överblick och kontroll över anläggningstillgångarnas värde. Registret innehåller uppgifter som till exempel anskaffningstidpunkt, anskaffningsvärde och hur länge man tror sig kunna använda anläggningstillgången i verksamheten (även kallat nyttjandeperiod).

Hur hanterar jag en kreditfaktura?

Kreditfakturor ska som regel alltid konteras med samma kontering som ursprungsfakturan. En kreditfaktura kommer med på betalningsförslag i de fall det finns en debetfaktura på motsvarande eller högre belopp på ansvaret. Kreditfakturor som inte blir utnyttjade inom 3 månader bör åtgärdas.

Hur uttalas reskontra?

RESKONTRA reskon4tra l. räs-, l. res3~ kon2tra l. räs3~, ngn gg re3s~kon2tra (rässkå´nntra Dalin), r. l. f.; best.

Vad är Åldersanalys?

En åldersanalys kan skrivas ut både för kund- och leverantörsreskontran och du hittar utskriften under Utskrift – Reskontra – Åldersanalys. Du får en överblick över vilka fakturor som förfaller inom valda intervall per ett visst datum.

Vad innebär det att göra ett bokslut?

Alla företag och organisationer som har affärshändelser är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande och skickas till Bolagsverket där den blir en offentlig handling.

Hur gör man en bokföring?

15 saker du bör kunna för att sköta bokföringen själv
  1. Kontering. …
  2. Hantera moms. …
  3. Hantering av utlägg. …
  4. Hantera inventarier. …
  5. Hantera lön och ersättningar. …
  6. Förståelse för kund- och leverantörsreskontra. …
  7. Stämma av samtliga balansposter. …
  8. Analysera resultaträkningen.

Reskontra

Kundreskontra i e-conomic

Leverantörsreskontra

Lämna en kommentar