Vad är restless legs?

Restless legs syndrome (RLS) är en neurologisk sjukdom som ger obehagliga och ibland smärtsamma krypningar i benen och/eller armarna. Beroende på uppkomstmekanism kan man dela in RLS i primär och sekundär sjukdomsform.

Hur vet man om man har restless legs?

Restless legs, rastlösa ben, är ett tillstånd som kännetecknas av ett oemotståndligt behov av att röra benen. Karaktäristiska symtom är en obehagskänsla i benen som kan beskrivas som en krypande, stickande, pirrande, hettande, domnande eller ibland smärtande känsla.

Hur behandlas restless legs?

Behandling av restless legs
  • I lindriga men ändå behandlingskrävande fall kan L-dopa i lågdos intermittent användas.
  • I medelsvåra eller svåra fall används dopaminagonister, pregabalin eller gabapentin.
  • I fall med svårare symtom/smärtor används ibland opiater.
22 sep. 2015

Varför har man restless legs?

Sjukdomen kallades tidigare Restless Legs Syndrome, RLS, rastlösa ben. Willis-Ekboms är en neurologisk sjukdom vars orsak är okänd. En del forskare misstänker att sjukdomen beror på nedsatt mikrocirkulation under kvällen och natten. Sjukdomen kan vara primär, ofta ärftlig och debuterar vanligen i 30- till 40-årsåldern.

Kan man bota restless legs?

Hos personer som efter en noggrann utredning visar sig ha måttlig eller svår RLS utan bakomliggande sjukdom eller bristtillstånd, lindras besvären av så kallade dopaminagonister. Det visar en utvärdering från SBU Alert. Obehaget i benen kommer ofta i vila.

Finns det medicin mot restless legs?

Dopaminerga medel, som omfattar dopaminagonister1 och levodopa, används för att lindra symtomen vid RLS. Hos personer med måttlig till svår primär RLS leder behandling med dopaminagonister på kort sikt till lindrigare symtom och bättre livskvalitet.

Vad gör man åt spring i benen?

De som lider av RLS har stora problem med sömnen – dels försvårar obehagen i benen insomnandet, dels vaknar de flera gånger under natten och måste gå upp. De blir så kallade nattvandrare. Gemensamt för alla med RLS är att rörelse ger lindring, och att besvären oftast förvärras när man gått och lagt sig.

Är magnesium bra för restless legs?

Om man har en sekundär RLS kan tillskott av järn, vitamin B12, folsyra och magnesium minska eller ta bort symtomen.

2-Minute Neuroscience: Restless Legs Syndrome

Restless Leg Syndrome: Triggers, Home Remedies and Treatment | Andy Berkowski, MD

RLS – Restless legs syndrome

Lämna en kommentar