Vad är rise?

Är RISE en myndighet?

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är ett aktiebolag och helägt av svenska staten. RISE AB utgår ifrån Svensk kod för bolagsstyrning, svenska aktiebolagslagen, statens ägarpolicy, samt riktlinjer för företag med statligt ägande. Riktlinjerna bygger på principen ”följa eller förklara”.

Vem är HR Direktör på RISE?

Yvonne Näsström har utsetts till kommunikationsdirektör och Johanna Flanke blir ny human resourcesdirektör i RISE.

Vad står RISE för?

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Vad hette RISE tidigare?

2007 blev IRECO Holding helägt av staten och 2009 bytte IRECO Holding namn till RISE Research Institutes of Sweden Holding.

Vad är en myndighet?

Myndighet är samtliga statliga och kommunala organ med – undantag för beslutande politiska församlingar – är myndigheter enligt regeringsformen. Regeringsformens indelning utgår från organisationsformen, inte från vilken funktion organet har.

Vem finansierar RISE?

RISE-instituten omsatte under 2014 totalt 3 miljarder kronor varav näringslivet stod för 55 % av intäkterna. Av dessa utgjorde de små och medelstora företagen, SMF, ca 25 %.

Hur många anställda har RISE?

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt. I december 2021 hade RISE cirka 2 900 medarbetare i fem divisioner: Bioekonomi och hälsa.

Var finns RISE?

Kontakt
  • Alnarp. Sundsvägen 8, Alnarp. Mer information.
  • Borlänge. Forskargatan 3, Borlänge. Mer information.
  • Borås. Brinellgatan 4, Borås. …
  • Brest. 220, rue Pierre Rivoalon, Frankrike. …
  • Bryssel. Rue de Luxembourg 3. …
  • Domsjö Hörneborgsvägen 12, Domsjö …
  • Fiskebäckskil. Kristineberg 566, Fiskebäckskil. …
  • Göteborg. Sven Hultins plats 5.

Vad är SP Certifiering?

1.1 SP Certifiering

Certifiering av entreprenadbesiktningsmän utförs av SP Certifiering i enlighet med avtal mellan SBR och SP Certifiering. Ägare och förvaltare av kravspecifikationen för certifieringen (historiskt benämnd ”CBM”) är SP Certifiering.

Vad gör SP?

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S

Företaget har sitt säte i Köpenhamn i Danmark, där också verksamheten är förlagd. SP A/S bedriver teknisk utvärdering med testlaboratorier inom EMC, klimat och mekanisk testning.

Att jobba på RISE

Vill du veta mer om RISE och hur vi jobbar för en hållbar framtid?

Varför faller USA sönder? Kinas uppgång förklaras.

Lämna en kommentar