Vad är rs?

Vad betyder RS-virus?

RSvirus (Respiratory syncytial virus) är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år.

Hur vet man att det är RS-virus?

Det är väldigt svårt att veta om det är en vanlig förkylning eller RSvirus. Men i regel är det bra att lyssna efter ett pipande ljud när barnet andas. Om barnet inte orkar amma eller äta är det också en viktig varningssignal att ta på allvar.

Vad är sjukdomen RS?

RS-virus är en förkortning av respiratoriskt syncytialvirus. För vuxna och äldre barn yttrar sig en infektion med RS-virus oftast som en vanlig förkylning. Yngre barn, främst de under ett år, kan däremot bli svårt sjuka med ansträngande hosta, andningssvårigheter och svårigheter att äta.

Hur behandlas RS-virus?

RSvirus som ger förkylningsliknande symptom med hosta kräver som regel ingen behandling – infektionen brukar läka av sig själv. Antibiotika hjälper inte vid virusinfektioner. Besvärliga RSV-infektioner kan kräva läkarbesök och ibland sjukhusvård.

Kan vuxen få RS-virus?

För vuxna och äldre barn yttrar sig en infektion med RSvirus oftast som en vanlig förkylning. Yngre barn, främst de under ett år, kan däremot bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter. Även personer över 65 år och andra infektionskänsliga personer kan behöva sjukhusvård i samband med sjukdom.

Hur botas RS-virus?

Behandling vid RS-virusinfektion

Barn som tillhör riskgrupper och barn under två månader kan behöva vård på sjukhus vid RS-infektion. Det finns ingen specifik behandling som botar infektionen, utan syftet med behandlingen är att underlätta andningen och att ge extra näring och vätska om det behövs.

Kan barn dö av RS-virus?

RSV orsakar årligen ca 120 000 dödsfall, främst bland barn i låginkomstländer (Shi 2017). Under åren 1997-2019 (23 år) dog 35 barn < 4 år av viruspneumoni (inklusive bronkiolit) i Sverige (diagnos J12).

Kan vuxna smitta barn med RS?

Alla, både barn och vuxna, kan bli smittade. Ett spädbarn som har haft en RS-virusinfektion blir bara immunt under en mycket kort tid. Det finns risk att drabbas igen. Moderns antikroppar genom bröstmjölken ger inget skydd mot RS-virus.

Vilken dag är RS värst?

RS-virus (RSV – respiratoriskt syncytialvirus) är den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektioner för barn under ett år och värst blir det under dec-mars.

Hur länge är man sjuk i RS-virus?

Inkubationstid: 2-8 dagar. Smittsamhet: RSvirus är mycket smittsamt med hög virusutsöndring främst vid insjuknandet. Smittrisk föreligger så länge luftvägssymtom med hosta och/eller feber kvarstår, vilket i normalfallet är 3-8 dagar.

När söka vård för RS?

De flesta som har RS-virus behöver inte söka vård. Sjukdomen brukar gå över av sig själv. Kontakta genast en vårdcentral om något av det här stämmer: Barnet är under 3 månader och har feber.

Så farligt är RS-viruset – Nyhetsmorgon (TV4)

RS – virusinfektion hos barn. Vad kan man göra som förälder?

Bebisen Agnes drabbades av RS-viruset – hamnade på sjukhus

Lämna en kommentar