Vad är s?

Vad står bokstaven S för?

Till det latinska alfabetet kom bokstavenS” från den grekiska bokstaven sigma. Den härstammar i sin tur från den feniciska bokstaven ”shin”, som först hade föreställt solen (”shimsh”), men sedan kom att föreställa en tand (”shin”).

Vad är förkortningen för?

Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. Förkortning är ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken. Vanligt är att ta med en eller två begynnelsebokstäver i orden. En förkortning som bildar och utgör ett nytt ord kallas akronym.

Vad är förkortningen för VSG?

vsg för info (vsg står för varsågod) kan man skriva om man just har talat om något extra ointressant.

Hur skriver man förkortning till exempel?

Till exempel kan förkortas på två sätt:
  1. t. ex.
  2. t ex.
16 maj 2016

Hur skriver man en förkortning?

Förkortningar skrivs antingen med eller utan punkter, men ibland kan båda vara korrekta. Om du väljer att skriva utan punkter ska du istället använda ett mellanslag för att undvika missförstånd. Ett exempel på när det annars kan bli lite tokigt är förkortningen för ”till och med”, som ska skrivas t.o.m. eller t o m.

Vad är s – verb? Verb som slutar på s. Sfi

Vad är s-verb? Deponensverb, sfi

Vet du vad FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är?

Lämna en kommentar