Vad är saas bolag?

Mjukvara som tjänst eller SaaS är ett sätt att leverera applikationer till användare eller klienter över internet, den når applikationen antingen via en webbläsare eller applikation på sin klient vare sig det är en PC, Mac eller smartphone. Användaren kommer åt tjänsten via internet oavsett vart denne befinner sig.

Vad betyder as a service?

Vad är SaaS? SaaS är samlingsnamnet för mjukvara som man abonnerar istället för att köpa. Förkortningen står för ”software as a service”, alltså ”mjukvara som tjänst”, och innebär att programvaran finns i ”molnet” istället för att installeras lokalt på användarnas datorer.

Hur värderas SaaS bolag?

Värdera företag – så går det till att värdera bolag
  1. Marknadsvärdering – utgår från vad liknande företag på marknaden sålts för.
  2. Avkastningsvärdering & kassaflödesvärdering – bygger på företagets intjäningsförmåga och en beräkning av framtida kassaflöden.

Hur värderar man en start up?

Företagsvärderingar i startups

De flesta värderingsmodellerna är baserade på historiska intäkter och resultat – något som inte finns tillgängligt i ett nystartat företag. Mogna företag värderas ofta genom att titta EBITDA (resultat före ränta, skatter, avskrivningar).

Så analyserar du SaaS bolag – Aktiespararna Tema: SaaS 17 mars 2021

Lars Björk om att skala ett SaaS-bolag

Tema: Software as a Service (SaaS)

Lämna en kommentar