Vad är samer?

Vad innebär det att vara samer?

Samerna har juridisk status som urfolk i Sverige. Den person som uppfattar sig som same och har eller har haft samiska som språk hemma. Det går också bra om dina föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet eller om du har en förälder som är upptagen i röstlängden till sametinget.

Vart kommer samerna i från?

Ett urfolk

Ingen vet varifrån samerna kom från början. Samerna fanns i Skandinavien innan Sverige, Norge, Finland och Danmark bildades. Samer har en egen kultur och eget språk och ett eget sätt att skapa samhällen. Då är man ett urfolk enligt FN.

Vad är samer kända för?

Ungefär 2500-3000 samer i Sverige är beroende av renskötsel som inkomstkälla (köttproduktion). Många fler, särskilt i Norrbottens län, har ett renmärke och äger renar som sköts av en yrkesverksam renskötare. Andra traditionella näringar är jakt, fiske och duodji (slöjd och konsthantverk).

Vad tror samer på?

Olika naturfenomen, som solen, månen, åskan och vinden ansågs som gudomliga. De var livgivande och hade både en god och ond sida… Förhållandet till naturen var grundläggande för samernas traditionella tro. Naturen ansågs besjälad och rådare (en slags gudar) vakade över landskapet och djuren.

Hur fungerar en sameby?

Samebyn är organiserad som en ekonomisk och administrativ sammanslutning med en egen styrelse. Det är en juridisk person som företräder renägarna i samebyn. Samebyn ska för medlemmarnas gemensamma bästa leda renskötseln på det geografiska området.

Vad gör en sameby?

Samebyns ändamål är att för medlemmarnas gemensamma bästa ombesörja renskötseln inom byns betesområde. Medlemmar i samebyn är de som deltar eller tidigare deltagit i renskötseln inom byns betesområde, så länge man inte gått över till något annat huvudsakligt förvärvsarbete.

När vandrade samerna in i Sverige?

En kultur som tros ha övervintrat istiden i Sydeuropas refugium nådde Skandinavien söderifrån för 13 000 år sedan. Spår av dem återfinnes i Nordens befolkning troligen som MtDNA-haplogrupp V (som ärvs via mormors mor och så vidare), vilken är särskilt vanlig bland samer.

Var samerna först i Sverige?

Samerna var inte först i Skandinavien. Med anledning av utslaget i Högsta domstolen som ger samebyn Girjas rätten till jakt och fiske på statens marker: Samerna är inte Skandinaviens urfolk. De första samerna kom till Sverige omkring Kristi födelse och började först 1.000 år efter Kristus att hålla renar.

Vad har Sverige gjort mot samerna?

Till skillnad mot Finland så har Sverige inte ens slagit fast samers status som urfolk i grundlagen. Samers situation idag är ett direkt resultat av historien, av koloniseringen och av den statligt sanktionerade diskriminering som har följt i koloniseringens spår.

Vad har samerna för traditioner?

Samiska högtider

Maria bebådelsedag är en dag som traditionellt firas av samerna då Jungfru Maria har en stark ställning. Man firar också den samiska nationaldagen som är den 6:e februari. Dagen firades första gången 1993 eftersom det var då FN inledde internationella ursprungsbefolkningens år i Jokkmokk.

Hur vet man om man har samiskt ursprung?

Man kan söka dem på internet och efterlysa på sociala medier. Men hittar man dem inte så finns inget annat sätt än att börja läsa kyrkböcker i socknar runtomkring, säger Agneta Silversparf i Boden, en nestor inom samisk släktforskning.

Vad har samerna för rättigheter?

Sverige har erkänt samerna som eget folk i grundlagen. Renskötselrätten har samma status som rätt till egendom i övrigt. Dessa rättigheter bekräftas i FN:s konvention om mänskliga fri- och rättigheter från 1966, där alla folk ges rätt till självstyre. Detta har förtydligats i det internationella arbetet med folkrätten.

Hur kristnades samerna?

Under århundraden levde den traditionella samiska religionen sida vid sida med kristendomen. Från 1600-talet gick försöken att kristna samerna hand i hand med kungamaktens strävan att erövra områdena i norr. När religionen blev ett maktmedel begicks många övergrepp mot samerna, precis som mot andra urfolk i världen.

Hur spelar Nåjden på sin trumma?

Under trancen kunde nåjden färdas till andra världar, till gudarnas värld eller till andra platser hen önskade besöka. För att trumman skulle bli mer kraftfull kunde olika slags amuletter och kraftföremål fästas vid trumman. Trumman kunde också vara ett instrument med vars hjälp man tydde framtiden.

Vad gjorde Nåjden?

Nåjden (noajdde)

Han hade dessutom utsetts av andarna och hans viktigaste uppgift var att upprätthålla kontakten med de andliga världarna, särskilt de avlidnas värld. Till honom vände sig människorna vid kriser av olika slag som svält eller sjukdomar.

Samernas historia | HISTORIA | åk 7-9

Samer

”Hatet mot samer är som ett arv”

Lämna en kommentar