Vad är sant angående den gula trafiksignalen?

Får man passera ett gult trafikljus? I regel ska du stanna när ett trafikljus lyser med gul signal, men om du har hunnit så långt när signalen växlar från grönt till gult att det inte är möjligt att stanna på ett säkert sätt så ska du fortsätta köra.

Får du med denna bil dra en släpvagn vars bruttovikt är 1 350 kg?

Detta betyder att en förare utan E- behörighet numera får dra endast 1 350 kg bakom sin bil, trots att den nya modellen har en största tillåtna släpvagnsvikt på 1 800. De nuvarande reglerna har dessutom en negativ effekt för trafiksäkerheten.

Vad betyder de röda siffrorna längst ner på Tilläggstavlan?

Röda siffror avser sön- och helgdag. Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.”

Vem har väjningsplikt om en annan bil kommer från vägen till höger?

– Rätt, högerregeln gäller. Både påbudsmärket och förbudsmärket talar om att du inte får svänga höger. Jag måste antingen svänga vänster eller fortsätta rakt fram. Trafik från höger har väjningsplikt mot mig.

Har Skolpatruller rätt att stoppa trafiken vid övergångsställen?

Ett övergångsställe anses vara bevakat när en skolpatrull står där. Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor. Skolpatruller har ingen rätt att stanna bilar utan de ska finns där för barnens säkerhet, de ska se till att barnen inte springer ut i trafiken.

Hur tungt släp får bilen dra?

Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. Släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 4 250 kg.

Vilket släp får jag dra med min bil?

Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg. Du får dra en lätt släpvagn som väger högst 750 kg i totalvikt. Du får även dra släpvagnar som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

Hur tolkar man Parkeringsskyltar?

Är tavlan blå betyder det att något är tillåtet under angivna tider. Är den röd och gul betyder det att något är förbjudet under dessa tider. Det kan också finnas en tilläggstavla som anger hur länge du får stå på en viss parkering. Du kan till exempel se en tilläggstavla där det står 2 tim.

Vad kan anges på tilläggstavlor?

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken. Tilläggstavlorna kan till exempel ange ett avstånd, en vägsträckas längd eller en tidsangivelse.

Hur läser man av Parkeringsskyltar?

Efter ett “P” märke gäller fri parkering. Längst ner finns en tidsangivelse(8-17). Tidsangivelsen bestämmer när “P” märket gäller. Här gäller fri parkering på vardagar klockan 8-17, resterande tid gäller parkeringsförbud eftersom att gatan är en huvudled.

Vad är Svängregeln?

Svängningsregeln innebär att du ska lämna företräde till mötande trafik när du ska svänga och korsa deras väg. Ett exempel är när du ska svänga vänster i en korsning och måste stanna för mötande fordon.

När gäller Svängregeln?

När du svänger vänster i en korsning ska du väja för mötande trafik. Denna regel kallas passande för svängningsregeln. Även när du svänger höger och vänster och korsar vägen för cyklister ska du vänta på dessa.

Vad gäller för dig i en Flervägsväjning?

Med tanke på att alla i en flervägsväjning ska väja för varandra så finns det ingen klar regel över vem som ska åka först. Du har alltid skyldighet att väja och visa hänsyn för andra bilar. En tumregel som du kan ha i bakhuvudet är att den som kommer först fram till korsningen åker först.

Är det tillåtet för barn under 3 år att färdas i taxi utan bilbarnstol?

Barn som är yngre än tre år får inte åka i fordon där det inte finns möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn. Det enda undantaget är vid tillfällig färd i taxi under korta sträckor, men då får barnet inte åka i framsätet.

Får skolpatrull stoppa trafik?

Vanliga körkortsfrågor

Nej, medlemmar i skolpatrullen får varken stoppa eller dirigera trafikanter. Skolpatrull är en verksamhet som finns vid en del skolor där frivilliga elever hjälper andra elever på vägen till och från skolan.

Är det tillåtet att parkera direkt efter ett övergångsställe?

Parkering vid övergångsställe:

Det är förbjudet att stanna eller parkera på eller tio meter före ett övergångsställe. Det är där emot tillåtet att parkera efter övergångsstället.

Trafiksignaler: Vad som Gäller vid Olika Signaler | Trafiko

Övningskör – Hur funkar trafikljusen

Utfartsregeln Förklarad | Trafiko

Lämna en kommentar