Vad är sarkoidos?

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som ungefär 1 200 personer får årligen i Sverige. 16 000 invånare beräknas ha sjukdomen, som drabbar lungorna och/eller intrathorakala lymfkörtlar hos minst 90 % av alla patienter. Flera andra organ kan också engageras.

Är sarkoidos dödligt?

Sarkoidos innebär att ett eller flera organ i kroppen inflammeras på grund av en rubbning i immunförsvaret. Oftast påverkar sjukdomen lungorna. Symtomen varierar och det kan ta tid innan sjukdomen går över. De flesta blir friska utan behandling, men hos några kan sarkoidos ge livslånga besvär.

Vad utlöser sarkoidos?

Orsaken till sarkoidos är inte klarlagd. Mycket talar för att ett smittämne tar sig in i kroppen och triggar immunförsvaret att sätta igång en överdrivet kraftig reaktion. Detta skulle kunna förklara att många insjuknar i sarkoidos under vårvintern. Det verkar också finnas en ärftlig faktor.

Hur botar man sarkoidos?

Behandling
  • Behandling med kortison. I de fall då sarkoidos behöver behandlas med läkemedel på grund av ökande symtom eller fortskridande sjukdom ges i första hand inflammationshämmande kortison i tablettform. …
  • Immundämpande läkemedel. …
  • Lungtransplantation. …
  • Prognos.

Är sarkoidos kronisk?

Hos vissa patienter med sarkoidos blir sjukdomen av kronisk karaktär och kan ge symtom livet ut.

Hur ser knölros ut?

Vid knölros uppträder rodnader i form av knölar på huden. Vanligast är att de uppträder på smalbenen men också på armarna. I sällsynta fall kan man få knölros på andra ställen på kroppen. Inflammationen drabbar även underhuden och knölarna är ofta väldigt ömma.

Vad är Nodulära förändringar?

I samband med radiologisk utredning upptäcks ibland accidentellt små förändringar i lungorna, noduli, som ger upphov till frågor. Detta gäller vid storlek upp till 10 mm. Ju större en förändring är desto större är malignitetsrisken. Denna typ av förändringar bör bedömas av en lungläkare.

Här är kosten som sägs läka inflammationer – Nyhetsmorgon (TV4)

Experten om Uveiter

Vad gör en arkeolog?

Lämna en kommentar