Vad är servostyrning?

Vad betyder servostyrning?

Servostyrning är ett system som gör ratten lättare att vrida och bilen lättare att styra. De allra flesta bilarna på våra vägar är utrustade servostyrning. Den är hydraulisk (med servo-olja) på lite äldre bilar och elektrisk på nyare. Om bilen känns tungstyrd är något fel på servostyrningen.

Hur fungerar en servostyrning?

När pumpen är igång leder den fram hydraulisk vätska som även hjälper till att driva styrservon. När du vrider ratten och hjulen får motstånd pumpas vätskan till en sammankopplad kolv som hjälper till att styra hjulen i önskad riktning.

Vad menas med servo?

Servo betyder slav, tjänare och är en förled till ord som servomotor, servostyrning, servobroms, servoteknik med mera. I dagligt tal används servo som förkortning för alla dessa betydelser, och sammanhanget avgör då vad man egentligen menar.

Vad gör servopumpen?

Servopump är en hydraulpump. Den tekniska processen i funktionen av servostyrningen är ganska komplicerat. Till motorservostyrning tillhör elektrisk pumpe, oljereservoare, servoventil, hydraulcylindrar och tryckrör. Genom servopump tryckas oljan i oljetanken genom systemet.

Varför blir bilen Tungstyrd?

De allra flesta bilarna på våra vägar är utrustade servostyrning. Den är hydraulisk (med servo-olja) på lite äldre bilar och elektrisk på nyare. Om bilen känns tungstyrd är något fel på servostyrningen. Äldre bilar som inte har servo alls på styrningen har istället större ratt och fler varv mellan fulla rattutslag.

Hur ser kylarvätska symbolen ut?

Symbol för kylarvätska​ lyser gult: Om nivån på ​kylarvätskan ​är låg – tänds varningslampan. Kontrollera nivån och fyll på vid behov. Till skillnad från motortemperaturlampan så är denna gul och du behöver inte stanna direkt, men vänta inte med att kontrollera förhållandet och fyll upp nivån.

Varför inte fullt rattutslag?

Så vad säger ni? Fullt rattutslag är ingen fara, men ligger du och vrider mer än det går så är det inte bra. Alltså så du hör det tjuter. Du luftar servon genom att ge fullt rattutslag, så bra är de inte.

Kan man köra med trasig styrservo?

Om styrningens servoverkan upphör blir bilen mycket tungstyrd. Detta gäller i första hand vid parkeringsmanövrer. Under normal körning föreligger inga problem att styra bilen även om servoverkan upphör. Vi anser därför att du lugnt kan köra vidare.

Vad är konsekvenserna av att styrservon är ur funktion?

Vad händer om bilens styrservo slutar fungera? Om styrservon av någon anledning slutar fungera, exempelvis om styrservooljan (hydraulvätskan) har läckt ut, så krävs det betydligt mer kraft för att vrida på ratten. Du kan alltså fortfarande styra, men det blir betydligt trögare.

Var används servomotorer?

Servomotorer används för exakt positionering och det är ofta viktigt med lågt momentrippel. Typiska tillämpningar är robotik, medicinteknik, mätteknik eller automation, där högdynamisk drift med noggrann positionering är viktigt.

Vilka olika servomotorer finns det?

Servomotorer kan kategoriseras i synkrona och asynkrona servomotorer. Motorn är emellertid alltid en enhet som utför elektronisk positionering, hastighetsreglering eller momentstyrning – eller en kombination av dem. De klarar mycket höga krav när det gäller dynamik, inställningsmöjligheter och/eller precisa rörelser.

Vad ska man ha för olja i servon?

vanlig atf-olja går bra (automatlådeolja) dexron II eller III. Undvik syntet då en del system inte gillar det.

Hur luftar man servon?

Låt den stå på tomgång, fulla rattutslag åt båda hållen några gånger sen stäng av. Kollar du ner i kärlet så bör oljan vara full med luftbubblor, dessa försvinner när du låter den stå ett tag. Upprepa denna procedur några gånger så ska det nog lösa sig.

Hur vet man om styrväxeln är dålig?

du känner glapp i styrningen, eventuellt hack när du svänger. Det går trögt.. Ställ inte cykeln utanför stället, ställ den i stället istället.

Vad kostar det att laga servostyrning?

Genomsnittspris: 1746 kr*.

Fordonsteknik – styrning

Broms och styrservo

Elektrisk servostyrning hos Verktygsboden

Lämna en kommentar