Vad är sfp?

Vad är SFP fiber?

En SFP översätter normalt sett den elektriska signalen till en optisk signal och skickar den många mil via optisk fiberkabel. När en bostad har fiberanslutning har de alltså en optisk kabel och i hemmet omvandlas den optiska signalen till en elektrisk signal med hjälp av en SFP.

Vad är skillnaden mellan en BiDi SFP och vanlig SFP?

BiDi som i bidirektionell/dubbelriktad och WDM som i Wave Division Multiplexing. I en optisk fiber döljer dig cirka 40THz (40000 GHz) optisk bandbredd i det ”lågdämpande” spektrat. En SFP (small form-factor pluggable optical transceiver) Gigabit LX som ger Gigabit-hastighet upp till 20km på singlemode-fiber.

Hur räknar man ut SFP?

Specifik fläkteleffekt, SFP, är den sammanlagda eleffekten för aggregatets fläktar i kW, dividerad med det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet (dvs ej utelufts- eller avluftsflödena) uttryckt i m/s vid belastningsförhållanden som råder då filtren är rena.

What is an SFP? All things optical transceivers

What Is SFP Transceiver and How Does It Work? | FS

What are SFP’s and What Do They Do?

Lämna en kommentar