Vad är sink skatt?

Om du bor du i ett annat land men arbetar i Sverige kan du under vissa förutsättningar välja att bli beskattad enligt SINK. SINK står för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och innebär att du betalar skatt på din bruttoersättning. Den 1 januari 2018 höjdes SINKskatten från 20% till 25%.

Vem har rätt till SINK skatt?

Vilka omfattas av SINK? Alla som är begränsat skattskyldiga i Sverige omfattas av SINK. Räknas du inte som stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige ses du som begränsat skattskyldig och har därmed rätt att bli beskattad enligt SINK.

När lönar sig SINK skatt?

På inkomster över ca 300 000 kan SINK vara att föredra. På lägre inkomster bör man välja beskattning enligt inkomstskattelagen. Nedan finns en förenklad skatteberäkning för en person som är 66 år och har mer än 90 % av inkomsterna från Sverige.

Hur hög är sink-skatten?

Om du är begränsat skattskyldig ska du betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på din pension. Det är en definitiv skatt på 25 procent, och du behöver inte deklarera din inkomst. Utbetalaren gör avdrag för skatten innan pensionen betalas ut till dig.

Hur funkar sink?

SINK innebär en skatt på 25 % som du som arbetsgivare drar från den anställdas bruttolön. Den anställda behöver då inte lämna någon inkomstdeklaration men får inte heller göra några avdrag från inkomsten. Du eller den anställda ska lämna en ansökan om SINK till Skatteverket.

Vilka är begränsat skattskyldiga?

Vad innebär begränsad skattskyldighet? Begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här (källstatsprincipen). Dessa bestämmelser har utformats så att de i stor utsträckning överensstämmer med skatteavtalens regler om fördelning av beskattningsrätten.

Vad är obegränsat skattskyldig?

Du som är bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige. Det innebär att du ska betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land.

Vilket land har lägst skatt för pensionärer?

Malta – där låg skatt uppskattas. Malta är ett av de mest fördelaktiga länderna inom EU att flytta till som pensionär. Den maltesiska regimen välkomnar andra EU-länders medborgare att pensionera sig i landet och erbjuder speciella regler för dessa.

Var är det bäst att leva som pensionär?

Europas 25 bästa länder att bo i som pensionär:
 • Finland.
 • Spanien.
 • Slovenien.
 • Nederländerna.
 • Italien.
 • Danmark.
 • Portugal.
 • Estland.
18 maj 2021

Har Sverige skatteavtal med Spanien?

För att undvika att din inkomst beskattas fullt ut i bägge länderna har dessa träffat ett skatteavtal. Detta skatteavtal reglerar vilket land som äger rätt att beskatta dina inkomster.

Hur blir skatten för pensionärer 2021?

År 2021 sänks skatten ytterligare för pensionärer. De som har hög pension får en sänkning av skatten. Även de som lönearbetar och är 66 år eller äldre får skattesänkning. Sänkningen beror på att det förhöjda grundavdraget höjs för de som under året fyller 66 år.

Hur mycket får jag i pension efter skatt?

Den är 25 procent från 2018. Istället för grundavdrag finns ett fribelopp på 35.000 kronor. Det gäller oavsett ålder. I övrigt gäller olika regler i olika länder.

Vad ingår i sink?

 • Vem är skattskyldig enligt SINK?
 • Lön och annan ersättning för arbete.
 • Styrelsearvode.
 • Pension och socialförsäkringsersättning.
 • Andra tjänsteinkomster.
 • Särskild inkomstskatt.

Varför sink?

Om du arbetar i Sverige men bor i ett annat land kan du bli beskattad enligt SINK. Den som vistas i Sverige under en längre period, sex månader eller mer, ska betala skatt enligt vanliga regler men om du inte är stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning hit kan du bli beskattad enligt SINK.

Sink skatt eller beskattning enligt inkomstskattelagen

Klas förklarar skatter

Skatter och bidrag

Lämna en kommentar