Vad är sjögrens syndrom?

Sjögrens syndrom (SS) är en autoimmun systemsjukdom som företrädelsevis drabbar kroppens exokrina körtlar, såsom saliv- och tårkörtlar. Dessa blir inflammerade med sänkt funktion och torrhet i framför allt mun och ögon som följd. Klassiskt brukar man dela in sjukdomen i primärt SS och sekundärt SS.

Hur märker man att man har Sjögrens sjukdom?

Den läkare som har beställt blodprov, salivmätning, ögontester och vävnadsprov sammanställer resultatet och ställer en diagnos. Om du uppfyller kriterierna för Sjögrens syndrom får du behandling som lindrar symtomen och tandvårdsstöd.

Hur debuterar Sjögrens syndrom?

Primärt Sjögrens syndrom har en prevalens mellan 0,05–0,6 %. Sjukdomen debuterar ofta vid 40–50 års ålder, men kan debutera i alla åldrar. Tillståndet är mycket vanligare hos kvinnor än hos män.

Varför får man Sjögrens syndrom?

Vad orsakar Sjögrens syndrom? – Orsakerna är inte helt klarlagda, men en kombination av genetisk mottaglighet och omgivningsfaktorer gör att sjukdomen bryter ut. Precis som vid andra reumatiska sjukdomar är de genetiska orsakerna komplexa, det handlar om många olika gener som bidrar.

När debuterar Sjögrens syndrom?

Sjukdomen debuterar vanligtvis i medelåldern, men förekommer även i andra åldrar. Syndromet kan komma som ett ensamt fenomen (primärt SS), eller tillsammans med andra reumatiska systemsjukdomar, framför allt reumatoid artrit och SLE.

Hur vet man om man har reumatism?

Du kan känna dig stel och öm när du rör dig, särskilt på morgonen. Du kan få värk i lederna på båda sidor av kroppen, speciellt i de mindre lederna i händerna och fötterna. Dina leder kan bli svullna och ömma. Ibland kan de även bli varma och röda vid kraftig inflammation.

Kan man bli botad från Sjögrens syndrom?

Sjögrens syndrom kan inte botas. Den insjuknade måste lära sig att leva med sjukdomen. Prognosen för patienter med Sjögrens syndrom beror primärt på ledgångsreumans eller någon annan underliggande sjukdoms karaktär och endast sekundärt på symptom från torra slemhinnor.

Vem upptäckte Sjögrens syndrom?

Primärt Sjögrens syndrom är vanligare än sekundärt Sjögrens syndrom. Ingen god behandling finns; det enda man kan ge är läkemedel för att mildra besvären. Sjukdomen har fått sitt namn efter professor Henrik Sjögren.

Varför får man reumatiska sjukdomar?

Orsak till reumatism

Orsakerna till varför du drabbas av reumatisk sjukdom kan variera men det vanligaste är att de uppstår som resultat av en inflammation i din kropp. När immunförsvaret reagerar och beter sig felaktigt kan det uppstå en autoimmunitet.

Varför får man SLE?

Sjukdomsorsaken är okänd. Hormonella faktorer kan öka benägenheten för sjukdomen, eftersom SLE uppträder mest hos kvinnor i fertil ålder. En viss ärftlig benägenhet för sjukdomen tycks finnas. Vissa läkemedel (hydralazin, prokainamid), eventuellt även andra kemikalier och solens UV-strålning ökar risken för sjukdomen.

En miljon svenskar lider av reumatiska sjukdomar – Nyhetsmorgon (TV4)

Sjögrens syndrom, högt blodtryck och Proinsulin C-Peptiden

NYÅRSVLOGG | Min nya sjukdom…

Lämna en kommentar