Vad är skiljetecken?

Hur många skiljetecken finns det?

Följande är de viktigaste skiljetecknen i det svenska språket: punkt, frågetecken, utropstecken, kolon, semikolon, komma, tankstreck och parantes.

Hur vet man när man ska använda kommatecken?

Kommatecken” är tecknet ( , ) man använder för att dela upp en mening i olika delar och ange att det skall vara en paus. Jag skall hämta Nisse, Sture och Lasse. Vi åker till Spanien, sedan tågluffar vi i Afrika. Kommatecknet används även vid tidsangivelser för att avskilja sekunder från delar av sekunder.

Vad heter olika skiljetecken?

Skiljetecken
 • Komma.
 • Punkt.
 • Frågetecken.
 • Utropstecken.
 • Kolon.
 • Semikolon.
 • Citattecken.
 • Bindestreck.

När använder man ett semikolon?

Semikolon kan användas mellan satser som har ett nära samband med varandra när man tycker att punkt är för starkt avskiljande och komma för svagt. Semikolon följs av liten bokstav. Exempel: Skillnaden mellan arbets- och vilodagar blev mindre skarp; hon kunde tillåta sig vilodagar mitt i veckan.

När använder man Hakparentes?

Hakparentes används för alla typer av ingrepp i citat, inte bara utelämningar utan också tillägg och kommentarer, ofta [sic] som används för att bekräfta att det citerade är korrekt fastän det förefaller felaktigt.

Vad kallas ett skrivtecken?

Logogram kallas ett skrivtecken (grafem) som representerar ett morfem eller ord.

När ska man använda punkt och komma?

Komma. Ett kommatecken används i meningar för att göra ett mindre avbrott mellan satser i stället för att använda punkt. Kommatecken kan även förekomma vid uppräkningar och vid parentetiska inskott. När det gäller längre meningar finns det inga exakta regler kring när kommatecken eller punkt ska användas.

När ska man använda tankstreck?

När används tankstreck/talstreck?
 1. Vid repliker, med ett mellanslag efter. En replik börjar alltid på en ny rad: …
 2. Kring ett inskott, för att ge mer information. Används med mellanslag runtom: …
 3. För att ange ett omfång eller en relation. …
 4. För att visa på något oväntat eller skapa en paus i läsandet.

Får man använda och efter kommatecken?

För att återgå till frågan: oavsett om vi lyder tydlighetskommatering eller grammatisk kommatering så går det utmärkt att följa kommatecken med och. Det händer flera gånger i den här texten: utan kommatecknet i första meningen hade det stått ”det går att använda och efter kommatecken och jag”.

Vad betyder ett semikolon?

Det används normalt mellan huvudsatser som har ett nära innehållsligt samband med varandra. Det markerar gränsen mellan satserna; samtidigt binder det ihop dem. Semikolon följs alltid av liten bokstav.” Semikolon är helt enkelt en kompromiss när komma känns för mesigt och punkt känns för hårt.

Hur ser citattecken ut?

Citattecken” eller ”citationstecken” är tecknen ( ” ” ) man använder för att markera en direkt kommunikation eller citat, för att markera ord och för att visa att ord har en annan betydelse än den vanliga.

Hur gör man enkelt citattecken?

’ Högerställt enkelt citattecken
 1. Mac OS X, svenskt tangentbord: alt + M.
 2. Mac OS X, engelskt tangentbord: option + shift + ]
 3. Windows: håll ner alt och skriv 0 1 4 6 på det numeriska tangentbordet.

Vad betyder semikolon Tattoo?

Nu har trenden med tatuerade semikolon nått Sverige. Bakgrunden är ett amerikanskt initiativ, Project Semicolon, vars syfte är att stötta människor som kämpar mot depressioner, självmordstankar, missbruk och självskadebeteenden.

När ska man använda apostrof?

I svenskan används apostrof för att markera att ett antal bokstäver i ett ord utelämnats, som till exempel i sta’n (kortform av staden) eller sammandragningen har’u (har du). Enligt lingvistisk formalia tillämpas apostrof även för att urskilja betydelser av ord och uttryck: Att kasta vatten innebär ’urinera’.

Hur använda kolon i text?

Kolon används före uppräkningar, förklaringar och exemplifieringar: ”Det fanns tre rätter att välja på: lasagne, köttfärssås och pannkakor”. Man kan säga att kolon i detta fall motsvarar uttryck i stil med ”nämligen”, ”det vill säga”. I dessa fall följs kolon av liten bokstav.

Skiljetecken – vad heter de?

Punkt, komma, bindestreck (skiljetecken)

Skiljetecken

Lämna en kommentar