Vad är skillnaden mellan diabetes typ 1 och 2?

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppen helt förstör de egna, insulinproducerande cellerna. Då behöver du tillföra syntetiskt insulin varje dag, livet ut. Vid diabetes typ 2 kan du fortfarande producera insulin, men kroppen får inte tillräckliga mängder.

Vad är skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2 1177?

Olika former av diabetes

Vid typ 1diabetes har kroppen slutat bilda insulin. Diabetes typ 2 beror på att cellernas känslighet för insulin har minskat och att kroppens insulinproduktion därefter har gått ner. Graviditetsdiabetes är en form av typ 2diabetes som gravida kan få.

Vilken är farligast diabetes 1 eller 2?

Vid typ 1diabetes är det höga blodsockervärden (hyperglykemi) över lång tid som leder till många komplikationer och följdsjukdomar. Även låga blodsockervärden (hypoglykemi) kan vara livshotande och leda till kramper, medvetslöshet eller i värsta fall död.

Var går gränsen för diabetes 2?

Gränsvärdet för diabetesdiagnos är 7 mmol/l om blodsockerprovet är taget på fastande mage och 11,1 mmol/l (venöst) alternativt 12,2 mmol/l (kapillärt) om provet inte är taget på fastande mage. Dessa prover tillsammans med typiska symtom på diabetes kan ge en diagnos.

Vad är diabetes typ 2?

Vid typ 2diabetes är förmågan att producera insulin inte helt borta men mängden insulin räcker inte för kroppens behov. Det beror framför allt på två saker: Dels förmår inte kroppen att svara med ökad insulinproduktion i tillräcklig mängd när blodsockret stiger efter exempelvis en måltid.

Kan typ 2-diabetes bli typ 1?

Både typ 1 och typ 2 diabetes samtidigt. När de båda sjukdomarna blir allt vanligare ökar också antalet patienter som är dubbelt drabbade.

Kan typ 2-diabetes försvinna?

Men går det att bli botad från denna allvarliga folksjukdom? Ja, så länge vi definierar botad som normalt blodsocker utan medicin. En viktnedgång på tio procent kan räcka för att bota typ 2diabetes, menar professor Kerstin Brismar, diabetesläkare och forskare.

När är blodsockret farligt högt?

Samtidigt kan en diabetiker vara akut dödligt sjuk i en ketoacidos, intorkning med njursvikt, laktatacidos eller ett hyperosmolärt syndrom, akut hjärtinfarkt, svår infektion eller annan livshotande sjukdom utan att blodsockret för den skull är högre än 8-15.

När är blodsockret för högt?

När det uppmätta blodsockret på morgonen efter fasta ligger mellan 6,1–6,9 mmol/l eller om blodsockret vid sockerbelastningstest stiger till 7,8–11,0 mmol/l handlar det om fördiabetes.

Var går gränsen för högt blodsocker?

Höga värden, vad kan det bero på? Om du har fastat och ditt P-Glukos är 7,0 mmol/L eller högre flera gånger kan det bero på att du har diabetes. Om du inte har fastat och ditt P-Glukos är 12,2 mmol/L eller högre är det sannolikt att du har diabetes.

Vad skall Långtidssockret ligga på?

Två HbA1c-prov tagna vid olika tillfällen skall då bägge överstiga 48 mmol/mol. En mätning av P-glukos eller glukosbelastning som är över gränsen för diabetes tillsammans med en HbA1c-mätning över 48 mmol/mol är också tillräckligt för att ställa diagnosen.

Vad är normalt blodsocker hos äldre?

Behandling. Hos äldre patienter > 80 år kan ofta värden på HbA1c upp till 60–70 mmol/mol accepteras – motsvarande medelblodsocker om ca 10 mmol/l). Pressa inte sockervärdena alltför mycket med risk för hypoglykemi som ofta innebär större risker hos äldre än yngre.

Vad är normalt blodsocker för diabetiker?

Målvärden. Fram till 50 års ålder är HbA1c-värdet hos en person utan diabetes normalt inom området 27 – 42 mmol/mol. För personer över 50 år är 31 – 46 mmol/mol normalt. För den som har diabetes är den allmänna målsättningen att HbA1c ska vara lägre än 52 mmol/mol vid typ 1-diabetes och 42 mmol/mol vid typ 2-diabetes.

Varför får man åldersdiabetes?

Den exakta orsaken till att typ 2-diabetes uppstår är inte känd, men risken att utveckla sjukdomen är ofta ärftlig och påverkas till stor del av hur du lever. Du som har övervikt eller fetma har ökad risk för insulinresistens och typ 2-diabetes.

Har jag diabetes typ 2?

Genom att analysera HbA1c-mängden i blodet kan man avgöra hur blodsockernivån har sett ut under upp till tre månader före provtillfället. Friska personer under 50 år brukar ligga på max 42 mmol/mol. Om flera prover i rad överstiger 48 mmol/mol ställs i regel diagnosen diabetes typ 2.

The difference between Type 1 and Type 2 diabetes

Difference between type 1 and type 2 diabetes

Fråga kemiläraren – Vad är skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2?

Lämna en kommentar