Vad är skillnaden mellan shia och sunni?

Sunni– och shiamuslimer tror lite olika och firar olika saker. Högtiden Ashura till exempel är väldigt viktig för shiamuslimer. Shia lägger större vikt vid sina första ledare än sunni gör. Den grupp som de flesta shiamuslimer tillhör kallas Tolvsekten.

Vad är en sunni?

Namnet ”sunni” kommer från termen sunna, ”den heliga och normerande seden” och en sunni är en muslim som anser sig följa den etablerade seden. De kallas ibland för ahl as-sunna, ”sunnafolket”. Betoningen visar att man vill trycka på vikten av att följa profetens sed inom sunnitisk islam.

Vad är likheter mellan sunni och shia?

Skillnader och likheter

Man ska följa Muhammeds sed, hans sätt att leva och vara. Sunnimuslimerna är c:a 80-90% av alla muslimer och alltså den största inriktningen. Shia anser istället att det bara är släktingar till profeten Mohammed som rätt kan tolka koranen och därmed är kvalificerad nog att leda muslimerna.

På vilka sätt lever shiamuslimer och sunnimuslimer olika?

Alis betydelse

Medan sunniislam ser Ali som en viktig kalif så anser shiaislam att han är långt mer betydelsefull än så. Shiamuslimer ser Ali som den första sanne världslige ledaren av den islamska världen, den förste imamen. Sunnimuslimerna tycker snarare att han ”bara” var en i mängden av ledare, eller kalifer.

Vilka är sunnimuslimer?

Sunni är en trosinriktning och den största grenen inom islam. Ordet sunni kommer från det arabiska ordet sunna som avser de läror och traditioner som profeten Muhammed predikade. Den fullständiga beteckningen är ahl-al-sunnah wa-al-Jama’ah, traditionernas och samförståndets folk.

Vad menas med shia?

Shia (eller Alis parti) är idag en riktning inom islam som utgör omkring en tiondel av världens muslimer. Anhängarna kallas för shiamuslimer eller shiiter och räknar endast profeten Muhammeds kusin Ali och hans ättlingar som Muhammeds rättmätiga (legitima) efterträdare.

Vart bor sunnimuslimer?

Globalt räknar sig 85-90 procent av dem som bekänner sig till islam som sunnimuslimer, övriga till shia. De flesta muslimska länder är huvudsakligen sunnimuslimska, medan shiainriktningen är statsreligion i Iran samt i majoritet även i Irak, Azerbajdzjan och Bahrain.

Vilka skillnader i tro och utövande finns mellan sunni och shia muslimer idag?

Shiamuslimerna hävdar att en ättling till Ali en dag ska återvända som ledare och frälsare (jämför med judarnas tro på Messias). Shiamuslimerna finns framförallt i Iran och delar av Irak. Mellan 10-13 procent av alla muslimer är shiiter, vilket gör shiiterna till den näst största gruppen inom islam efter sunniterna.

Hur ber man i en moské?

Bön i riktning mot Mekka

Muslimer ber alltid vända mot Mekka. Riktningen mot Mekka är lätt att hitta i en moské. En enkel nisch i väggen, mihrab, visar åt vilket håll muslimen ska be. Vid gemensam bön ställer sig deltagarna på led.

Hur många gånger ber shia?

Eleven lär sig att en muslim ber fem gånger om dagen. De dagliga bönerna är morgonbönen eller salat al fajr, middagsbönen eller salat al zuhr, eftermiddagsbönen eller salat al asr, kvällsbönen eller salat al maghrib och nattbönen eller salat al isha.

Hur lever shiamuslimer?

Shiamuslimer menar att islam bör inkluderas som den mest grundläggande lagen i alla frågor. Enligt detta behandlas den enskilda individens vardagliga problem av islamiska lagar (vilka är gemensamma för alla muslimer) och därefter skall även gruppens problem lösas i enlighet med islamiska lagar.

Hur man ber shia?

Både sunni- och shiamuslimer ber fem gånger per dag, vända mot Mecka. Men de använder i regel olika gester. Sunnimuslimer för oftast samman händerna framför magen, shiamuslimer lägger dem utsträckta på sina lår. Shiamuslimer lägger ofta pannan mot en liten lertavla från en helig plats, som Karbala.

Vad är skillnaden mellan islam och islamism?

Ordet islamist som förekommer då och då i massmedierna ska användas enbart om fundamentalistiska muslimer, dvs. om de radikala muslimer som anser att islam ska tillämpas som samhällsordning. Muslimernas religion bör kallas islam. Som adjektiv förekommer såväl muslimsk som islamisk.

Vad är islamisk fundamentalism?

Grundläggande för islamiska rörelser som kan uppfattas som fundamentalistiska är idén om att islam är en allomfattande ordning som bör reglera alla samhällsområden, t. ex. politik, ekonomi, vetenskap, utbildning och så vidare. Islamisk fundamentalism kallas ofta för islamism.

Vad är skillnaden mellan shia och sunni?

Islam – shia och sunni

Fråga En Muslim: Shia & Sunni Pratar Om Islam & Sverige

Lämna en kommentar