Vad är skillnaden på epa och a traktor?

EPA-traktorn skulle vara konstruerad med ett visst utväxlingsförhållande (10:1). En EPA får dessutom inte köras fortare än 30 km/h. Inte heller A-traktor och traktor a är samma sak. En A-traktor är en bil ombyggd till traktor medan en traktor a är en långsamtgående traktor.

Hur vet man om det är en äkta EPA?

EPA-traktorn måste också vara utrustat med en draganordning. Den högsta tillåtna hastigheten vid färd på väg fick enligt EPA-traktorkungörelsen från år 1940 vara 20 km/h, detta höjdes under 1950-talet till 30 km/h. EPA-traktorer ska ha en LGF-skylt baktill.

Vilket körkort krävs för EPA?

Vill du till exempel köra en A-traktor på vägarna, eller kanske en EPA-traktor? Då är det ett AM-körkort du ska ta.

Får man sitta 3 i en EPA?

Får det vara fler än två personer i EPA– eller A-traktor? Ja, om det inte utgör fara. Enligt Trafikförordningen SFS(1998:1276) 3 kap. 79§ får passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras så att fara kan uppstå.

Vem ska äga A-traktor?

Om du äger en A-traktor och står registrerad på den så ansvarar du för att fordonet är i föreskrivet skick. Du ansvarar även för på vilket sätt som fordonet brukas. Många av A-traktorerna står skriven på den ena föräldern men brukas av en son eller dotter i familjen.

Får en EPA gå snabbare än 30?

A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/h. Det betyder att den inte får vara konstruerad för att köra fortare än så på horisontell väg. EPA-traktorn skulle vara konstruerad med ett visst utväxlingsförhållande (10:1). En EPA får dessutom inte köras fortare än 30 km/h.

Får EPA köra på 80 väg?

Vägens hastighetsbegränsning gäller för alla fordon men för traktor gäller även: Traktor a ska vara konstruerad för att kunna köra i högst 40 km/timmen. Traktor b får köras i högst 50 km/timmen. Äldre traktorer och A-traktorer ska vara konstruerade för att kunna köra i högst 30 km/timmen.

Får man köra EPA med B körkort?

Behörighet B ger även rätt att köra: Moped klass I och klass II. Traktor a och b. Motorredskap klass II.

Vad är skillnaden på EPA och mopedbil?

Det var inte många år sedan mopedbilen slog igenom starkt i Sverige. Till skillnad mot epa så krävs EU-körkort alltså mopedkörkort för att få framföra en mopedbil. Denna är i sin tur låst till 45km/h vilket gör att den får gå lika snabbt som en eu moped och snabbare än en epatraktor.

Hur får man EPA kort?

För att ta traktorkort behöver du ha ett giltigt körkortstillstånd, ha fyllt 16 år och gjort ett godkänt kunskapsprov. Du kan dispens att ta traktorkort vid 15 års ålder om särskilda skäl kan åberopas. Dispensen måste godkännas av Transportstyrelsen.

Får man ha baksäte i en EPA?

Svar: En äkta epa får gå hur fort som helst på, vanligtvis två växlar (får ha fler, det är utväxlingen som bestämmer det). Men bara framföras i 30 km/h. Fråga: Får man ha baksäte i en a-traktor? Svar: Nej, men det kan beror från polis till polis.

Måste man ha bälte i en EPA?

Du som kör A-traktor, tänk på:

Använd bälte. Det kan rädda liv, även i låga hastigheter. Tonade rutor är olagligt och ger dålig sikt. Om du har passagerare får de inte skymma sikten eller utgöra fara på annat sätt.

Hur många Ia traktor?

En A-traktor är en bil som är ombyggd till traktor och där högsta hastigheten är begränsad till 30 km/tim. Säte för en eller två passagerare får finnas, men personer eller saker får inte fraktas i utrymmet bakom framsätena. För att köra A-traktor krävs ett körkort (oavsett behörighet) eller ett särskilt traktorkort.

Får minderårig äga A-traktor?

A-traktorer och EPA-traktorer

Låter du din ungdom äga och/eller köra en A-traktor är du som vårdnadshavare ansvarig för att den framförs på ett lagligt och ansvarsfullt sätt.

Måste man ha Regplåt bak på A-traktor?

Vad jag vet får man även ha den på sidan, eftersom det är en traktor. Helt enkelt, ja du får ha regskylt fram o bak men du måste ha lgf bak med, du behöver inte ha regskylt bak så du får ha den vart du vill!:)

Vem äger EPA?

EPA stod för låga priser och ofta lite enklare kvalitet. Företaget grundades av Josef Sachs och Herman Gustaf Turitz, vilka sedan tidigare drev NK i Stockholm respektive Grand Bazar i Göteborg.

Insyn i de nya reglerna för A-traktorer

Isaks hastighetsreglerade A-traktor

MOPPEBIL VS EPA-TRAKTOR!

Lämna en kommentar