Vad är sociala medier egentligen?

sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att de bygger på ett innehåll som produceras av dem som använder dem.

Vad skiljer sociala medier från traditionella medier?

Traditionella kampanjer har ett startdatum och ett absolut slutdatum. I de sociala medierna finns dock inget slutdatum utan snarare bara en pågående konversation. Traditionella medier handlar om att informera, envägskommunikation, medan dialoger och konversationer är syftet med sociala medier.

Vilka appar räknas som sociala medier?

Lista över sociala medier i Sverige:
 • Facebook. Den absolut största picknickfilten bland sociala medier står Facebook för – 76 procent av internetanvändarna i Sverige är redan anslutna och 53 procent av oss använder Facebook varje dag. …
 • Instagram. …
 • YouTube. …
 • Skype. …
 • Snapchat. …
 • Linkedin. …
 • TikTok. …
 • Twitter.
11 aug. 2020

Vad är sociala medier bra för?

En fördel med sociala medier är dess förmåga att öka en ung persons möjligheter att dela med sig, bry sig och jämföra sig med andra. Det gör att de kan fokusera på saker som alltid har varit viktiga för unga människor: deras hemligheter, image, utseende och osäkerheter.

Vad är typiskt för traditionella medier?

De utvalda traditionella medier vi lyfter här är radio, tv, dagstidningar och böcker vilka jämförs med motsvarigheterna digital radio, tv-kanalers playtjänster, digitala dagstidningar och digitala böcker (både e-böcker och ljudböcker).

Vad kännetecknar traditionella medier?

”Gammelmedia” är ett begrepp för etablerade medier som tidningar, radio och TV i sin traditionella form. Begreppet uppkom i början på 2000-talet för att särskilja de traditionella medierna från utvecklingen på internet med bloggar, internetforum och andra sociala medier.

Vilket av följande sociala medier hade störst tillväxt procentuellt sett under 2020 Svenskarna & Internet 2020?

Hela 9 av 10 12-15-åringar använder sociala medier i 2020 Q1, och 3 av 4 gör det dagligen. Bland 12–15-åringar är Snapchat det sociala media som används mest, 86 procent. Därefter följer Instagram (75%) och Tiktok (71%). Facebook med 34 procent kommer först på fjärde plats bland de sociala nätverk vi jämfört.

Är WhatsApp sociala medier?

Som alla andra sociala medier så förekommer det även bedrägerier och bluffar på WhatsApp – här berättar vi om de vanligaste sätten bedragare använder sig av.

Vilken målgrupp använder sociala medier mest?

Mest flitiga användare är flickor mellan 12 och 15 år, där nästan alla (97 %) använder Snapchat och 91 procent gör det dagligen. Pojkarna i samma ålder ligger inte långt efter, 92 procent använder Snapchat och 85 procent gör det dagligen.

Vad är sociala medier fördelar och nackdelar?

För- och nackdelar med sociala medier

Påträngande marknadsföring och falska nyheter tillhör nackdelar, medan en ökad kommunikation, gemenskap och service kan vara exempel på fördelar med sociala medier.

Vilka nackdelar finns det med att använda sig av sociala medier?

Det finns både för- och nackdelar med sociala medier.
 • Datautvinning. Data är i princip allt som utgör plattformar för sociala medier och allt baseras på din information. …
 • Kryphål i sekretessinställningar. …
 • Platsinställningar. …
 • Hackare. …
 • Trakasserier och mobbning.
14 sep. 2020

På vilket sätt påverkas vi av sociala medier?

Resultatet visar att sociala medier har en negativ påverkan som till exempel försämrad självkänsla och kroppsuppfattning. Överdriven användning av medierna leder till ett beroende som i sin tur kan vara en bidragande faktor till psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna.

Vad är sociala medier?

SOCIALA MEDIER PÅVERKAN

Introduktion till sociala medier

Lämna en kommentar