Vad är speditör?

Vad kan en speditör ha för uppgift?

En transportör utför i huvudsak själva transporten, oftast utan några speciella kringtjänster. En speditör ordnar land-, flyg- eller sjötransporter, eller en kombination av dessa beroende på dina behov. Speditörer erbjuder ofta också olika kringliggande logistiktjänster, som lagerhållning och administration.

Hur är det att jobba som speditör?

En speditör organiserar transporter, i huvudsak mellan olika länder, men även inrikes. Du utformar offerter och gör en ruttplanering för att frakta godset den effektivaste vägen. För att lyckas i de uppdragen måste du ha viss kunskap om lagar, avtal, transportlösningar och kunna göra kalkyler.

Vad är spedition?

Speditörer fungerar som mellanhand mellan företaget som skickar sändningen och godsets slutdestination. Även om de inte själva utför transporterna, erbjuder speditören olika transportsätt som sjö-/oceanfrakt, järnvägstransport, vägtransport och flygfrakt.

Hur mycket tjänar en speditör?

Marknadslönen för speditörer ligger 2022 mellan 31 000 och 40 000 kronor per månad.

Vad menas med logistiken?

Logistik handlar om att kontrollera och leda materialflöden och till dessa kopplade informations-, resurs- och monetära flöden. Det finns flera olika logistiska grenar, exempelvis juridik, produktion, transport eller IT.

Vad behöver en speditör känna till för att kunna organisera transporter för sina kunder?

Vad kännetecknar en bra speditör? Vare sig din speditör är ett enmansföretag eller en concern, så är det viktigaste att de kan sitt hantverk. De bör alltså kunna frakta godset från A till B inom gällande tidsramar, och till överenskommet pris.

Vad gör trafikledningen?

En trafikledare har till uppgift att planera trafiken och se till att den dagliga driften fungerar som den ska. Du ansvarar för att avhjälpa fel och för att det är riskfritt för dem som arbetar längs spåren. En utmaning kan vara att se till att tågen kommer fram trots snöfall och problem med växlar eller signaler.

Hur många arbetar inom transportbranschen?

År 2012 sysselsatte transportbranschen drygt 269 000 personer (75 procent män och 25 procent kvinnor) vilket motsvarade 5,9 procent av den totalt sysselsatta delen av befolkningen.

Hur mycket tjänar en logistiker?

Medianlönen 2020 för civil- respektive högskoleingenjörer inom logistik och inköp i privat tjänst, med upp till fem års erfarenhet, var 37 000 respektive 34 000 kr per månad enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik. Med 10–15 års yrkeserfarenhet var medianlönen 53 000 respektive 49 000 kronor.

Vad är en transportör?

Transportör (aktör) – fysisk person eller juridisk person som ansvara för frakt av personer eller gods. Transportör (navigation) – en är en triangulär gradskiva för vinkelmätning. Transportör (yrke) – ett yrke inom sjukvården som ombesörjer patienttransporter mellan avdelningar på sjukhus.

Vem räknas som transportör?

Transportör är en juridisk eller en fysisk person som ingår ett transportavtal med en kund för en transport av gods.

Vad är en transportledare?

Marknadslön för Transportledare

Planerar och samordnar transportuppdrag, väljer transportvägar och transportmedel, gör frakt och kostnadskalkyler, skaffar extra transportkapacitet, sköter kontakter med kunder, underleverantörer, myndigheter etcetera. Utreder och handlägger reklamationer.

Hur mycket tjänar en trafikplanerare?

41 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en administratör?

Marknadslön för Administratör

Marknadslönen 2022 för en administratör ligger mellan 28 000 och 37 000 kronor per månad. Gör sammandrag, referat, protokoll.

Hur mycket tjänar en logistikchef?

Marknadslönen för lager- och logistikchef ligger 2022 mellan 37 000 och 47 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 45 000 kronor och uppåt.

Vad gör en speditör?

Rahim berättar vad det innebär att vara speditör – Liv och Yrke

Utbilda dig till Internationell transportlogistiker

Lämna en kommentar