Vad är stambyte?

Vad innefattar ett stambyte?

Ett stambyte betyder att rör och ledningar byts ut. Anledningen är först och främst att minimera risken för vattenskador. I och med att stammarna har begränsad livslängd behöver man byta ut dem i rätt tid. Det kan annars leda till problem med kostsamma vattenskador.

Kan man bo hemma under stambyte?

Många väljer att lämna sina lägenheter under stambytet, vilket är förståeligt med tanke på allt oljud, allt damm, alla avstängningar av vatten och el samt alla hantverkare som vistas inne i lägenheten vid olika tidpunker. De flesta skulle rekommendera de boende att inte bo kvar under ett stambyte.

Vad gäller vid stambyte i bostadsrätt?

Hyresvärden behöver inget godkännande från dig som hyresgäst för att genomföra stambyte, så länge stambytet inte innebär högre standard i lägenheten eller höjd hyra. Som hyresgäst har du dock alltid rätt till information i god tid inför det att hyresvärden behöver komma in i din lägenhet för att genomföra arbetet.

Hur jobbigt är ett stambyte?

Det jobbiga under det fysiska arbetet med ett stambyte, är att vatten och avlopp samt många gånger elen i fastigheten kommer att vara avstängt. Detta i samband med springet från hantverkare ut och in i lägenheten, samt allt buller och det damm samt den smuts ett stambyte medför kan vara påfrestande.

Hur Relinar man?

Själva reliningen låter inte mycket men innan man relinar måste de berörda rören rensas och spolas, vilket genererar till en del smuts och buller. Särskilt om rören är hårt igensatta kan det låta men del i och med att man i så fall måste använda renskedjor eller speciella skärhuvuden för att få bort den värsta smutsen.

Hur länge håller en Stamrenovering?

Det vanligaste är att man säger att stammar har en livslängd på cirka 40-50 år, men det varierar. Det kan vara svårt att ge en fast tidsperiod för hur ofta ett stambyte bör göras, som gäller för alla fastigheter, men en tumregel brukar vara att man bör göra ett stambyte var 30:e år ungefär.

Vart bor man under stambyte?

2. Får man nedsatt avgift under stambyte? Oftast är den bästa lösningen att inte bo kvar i lägenheten medan arbetet pågår utan om möjligt i stället bo hos släkt eller vänner, alternativt ta in på hotell.

Hur mycket går hyran upp efter stambyte?

Bara ett stambyte höjer inte hyran eftersom det räknas som underhåll. Men det är ett omfattande ingrepp i lägenheten, vilket gör att många hyresvärdar passar på att i samband med stambytet renoverar kök och badrum. För att få göra det måste hyresvärden ha hyresgästernas eller hyresnämndens godkännande.

Måste man renovera badrum vid stambyte?

Vid ett stambyte krävs att man bryter tätskiktet för att komma åt rör och ledningar i väggarna. Detta innebär att badrummet måste renoveras från grunden efter ett stambyte.

Hur lång tid tar ett stambyte per lägenhet?

Generellt kan ändå sägas att traditionella stambyten tar upp till tio veckor att utföra, per lägenhet. Kassettstambyten beräknas normalt att ta ungefär två veckor och ett prefabstambyte tar cirka sju dagar per lägenhet.

Vad kostar ett stambyte per lägenhet?

Ett stambyte innebär en stor investering och prislappen hänger främst ihop med hur många stammar och antal våtrum respektive wc som finns i varje lägenhet. Men även vald standard och utrustningsnivå påverkar priset. Ett riktvärde är 300 000 kr per lägenhet.

Hur går en Stamrenovering till?

Under ett stambyte genomförs underhåll av nödvändiga funktioner i en fastighet. Med stam i ett stambyte menar man rör, kablar, ledningar eller kassetter som förser lokaler och lägenheter med grundläggande funktioner som värme, tappvatten, avlopp, ventilation, gas, elektricitet och tele och data.

Hur lång tid får ett stambyte ta?

Från att man börjar planera sitt stambyte tills att det är helt klart får man räkna med ca 1-2 år. Själva entreprenaden för en enskild lägenhet tar oftast inte mer än ca 6 veckor men enligt lagen behöver hyresgäster skriftligt godkänna åtgärder som höjer standarden i en fastighet.

Hur mycket höjs avgiften vid stambyte?

Vid de allra flesta tillfällen så krävs alltså en höjning av månadsavgiften. Är det 100 lägenheter i föreningen och räntan uppgår till 300 000 kr innebär det att varje lägenhet behöver betala 3000 kr extra per år vilket innebär ungefär 250 kr per månad.

STAMBYTE så här kan det gå till

En informationsfilm om stambyte

Byggmästargruppen – Stambyte, hur går det till?

Lämna en kommentar