Vad är stammar?

Stamning innebär en störning i talets rytm där man vet precis vad man ska säga men för ögonblicket är oförmögen att säga det på grund av ofrivillig repetition, förlängning eller avbrott av ett helt ljud. Stamning innebär också att man byter ut ord eller stoppar in extra ljud eller ord.

Kan man bota stamning?

Stamning går oftast över av sig själv. En logoped kan ge behandling om det behövs. Stamning är vanligast hos barn men förekommer i alla åldrar. Ofta har stamningen gått över när barnet börjar i skolan.

Hur blir man av med att stamma?

För att bli av med rädslan att börja stamma behöver du utmana dig själv och träna på att våga vara med i diskussioner. Det kan kännas svårt, men det brukar kännas lättare om du utmanar dig lite i taget. Du kan till exempel börja med att säga några ord eller ställa en fråga när andra diskuterar något.

Vad kan stamning bero på?

Forskningen tyder på att stamning har en neurobiologisk grundorsak, man kan också tala om att ha en sårbarhet för att börja stamma, som i sin tur bestäms av bland annat gener, ärftlighet och kön.

Varför har mitt barn börjat stamma?

Några stammar mer när de är trötta, ivriga eller stressade. Stamningen kan också öka när barnet ska tala i telefon eller börja prata på uppmaning.

Hur bemöta någon som stammar?

Här är några råd till den som pratar med en person som stammar:
  1. Låt personen prata till punkt. …
  2. Håll ögonkontakt. …
  3. Uppmuntra inte stamningsfritt tal. …
  4. Visa respekt. …
  5. Våga prata om stamning. …
  6. Visa förståelse och stötta. …
  7. Var med och förespråka om stamning. …
  8. Var en god lyssnare.

”Viktigt att normalisera stamning som ett sätt att prata” – Nyhetsmorgon (TV4)

”Det är jobbigt- stamningen har präglat mitt liv” – Nyhetsmorgon (TV4)

Skolbarn som stammar

Lämna en kommentar