Vad är strålning?

Vad menas med strålning?

Strålning kan antingen vara en elektromagnetisk vågrörelse eller partikelstrålning. Joniserande strålning har tillräckligt med energi för att lösgöra elektroner från atomer i det ämne som utsätts för strålning, eller för att slå sönder ämnets molekyler. Radioaktiva ämnen utsänder joniserande strålning.

När blir strålning farligt?

Strålsjuka. Ifall hela kroppen exponeras för en mycket hög stråldos (över en sievert, det vill säga 1000 millisievert) under en kort tid, utvecklas strålsjuka. En stråldos på mer än 8 sievert under en kort tid leder med stor sannolikhet till döden. Strålsjuka beror på omfattande celldöd.

Vilka tre typer av strålning finns det?

Joniserande strålning kan delas in i elektromagnetisk strålning, en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält (gammastrålning och röntgenstrålning) och partikelstrålning, en ström av partiklar från atomkärnor (alfa-, beta- och neutronstrålning).

Vad är farlig strålning?

En stor akut dos ger stora skador på bland annat slemhinnor och blodceller, och i värsta fall dör den utsatta personen direkt. Utsätts man för minst 1000-2000 mSv under en kort tid kan man bli akut sjuk. En strålskadad person som snabbt får sjukhusvård kan överleva en stråldos på minst 4000 mSv.

Vad innebär Strålningsenergi?

Strålningsenergi. Kallas även ljusenergi. Energi som strålar till exempel solen och lampor. Ljudenergi.

Hur går strålning till?

Hur fungerar strålbehandling? Strålningen är joniserande. Det betyder att den träffar cancercellerna med så hög energi att de skadas och inte kan bli fler. Strålningen skadar också friska celler men friska celler är bättre på att laga sina skador än vad cancerceller är.

Hur stor är bakgrundsstrålningen?

Den naturliga strålningen som vi dagligen får från rymden, vår egen kropp och marken (radon undantaget) ger under ett år en stråldos på 1-2 millisievert (mSv). Omräknad per timme ger den naturliga strålningen en stråldos på 0,0001-0,0002 millisievert (mSv).

Vilka yrkesgrupper kan riskera att få höga stråldoser?

Vilka yrkesgrupper kan riskera att få höga stråldoser? De som arbetar i kärnkraftverk, gruvor och industrier som hanterar kärnbränsle, sjukvårdspersonal som ger patienter strålbehandling, personal som strålbehandlar medicinsk utrustning m.m.

Vilken typ av strålning är farligast?

Radioaktiv strålning indelas ofta i tre typer: Alfa-, beta- och gammastrålning. Alfastrålningen är den farligaste, även om den är betydligt mindre energirik än de andra. Alfastrålningen består av kärnorna i heliumatomer, som far genom luften i mellan 10 000–20 000 kilometer per sekund.

Hur många olika typer av strålning finns det?

Strålning (även radiation) är utsläpp eller överföring av energi i form av vågor eller partiklar genom rum eller genom ett materialmedium. De tre huvudsakliga formerna av strålning är elektromagnetisk strålning, partikelstrålning och gravitationsstrålning.

Vilka två typer av strålning finns det?

Olika typer av strålning har olika egenskaper

Strålning kan delas in i joniserande och icke-joniserande strålning.

Vad är jodtabletter?

Jodtabletter skyddar kroppen

De som bor i närheten av kärnkraftverk har fått jodtabletter att ta om radioaktivt jod skulle spridas i luften. För att få bästa möjliga skydd ska man ta dosen så snabbt som möjligt efter att utsläpp av radioaktivt jod har blivit känt. Man ska inte ge jodtabletter till djur.

Vad är hög strålning?

Joniserande strålning är strålning med hög energi som har förmågan att slita loss elektroner från atomkärnor och därmed bilda joner. Joniserande strålning finns överallt omkring oss i form av den så kallade bakgrundsstrålningen. Bakgrundsstrålningen kommer från den egna kroppen, marken och rymden.

Vad händer med kroppen när den utsätts för strålning?

Exempel på akuta strålskador kan vara illamående, hudrodnader, ögonskador, nedsatt immunförsvar och sterilitet – och kan i värsta fall leda till att en person avlider. Akuta strålskador uppstår endast vid mycket höga stråldoser och förekommer sällan inom diagnostiken men kan förekomma inom strålbehandling.

Vad händer i kroppen vid strålbehandling?

Under en pågående strålbehandling kan huden i det behandlade området reagera som efter en kraftig solbränna. Det vanligaste är att huden blir röd och irriterad men även klåda kan förekomma. Dessa besvär kan komma efter ett par veckor. Armhålorna, ljumskarna och andra områden med hudveck är extra känsliga.

Strålning

Vad är joniserande strålning?

Joniserande Strålning ”Vad är joniserande strålning” P1

Lämna en kommentar