Vad är stressfraktur?

Stressfraktur uppstår genom upprepad belastning som överskrider skelettets hållfasthet. Frakturen kallas därför i vissa fall även för utmattningsbrott. Dessa frakturer kan uppkomma i hela kroppen men är klart vanligast i fot och underben.

Vad gör man åt stressfraktur?

Det finns ingen medicinsk behandling av marschfrakturer. Frakturen läker av sig själv, men du kan behöva vila från belastande aktiviteter under tiden. Om stressfrakturen uppstått till följd av hård träning kan du prova att dra ned intensiteten eller tillfälligt testa andra träningsformer.

Är stressfraktur farligt?

Stressfrakturer i kortikalt ben läker dåligt. Benets normala böjning vid belastning kan tänkas leda till alltför stora deformationer inuti sprickan för att läkning ska kunna ske. En ny experimentell behandlingsmetod minskar deformationen i sprickan genom att göra den vidare.

Hur lång vila vid stressfraktur?

En stressfraktur kräver 6-8 veckors vila och alternativ träning samt rehab. Cirkulationsträning, som till exempel vattenlöpning, är en bra alternativ träning för att bibehålla kondition utan att belasta foten för mycket.

Hur vet man att man har stressfraktur?

Symtom. Utan föregående trauma lokal svullnad och smärta vid belastning (ibland vilosmärta). Oftast mellanfot (främst andra metatarsalbenet men även metatarsale 5). Även häl, fotled (os naviculare), mediala malleolen, underben och lårben.

Hur vet man om man har stressfraktur?

Symptomen vid stressfraktur brukar oftast vara intensiv smärta, svullnad och värmeökning över det berörda området. Vid en misstänkt stressfraktur i foten bör man kontakta läkare.

Vilka drabbas oftast av en stressfraktur?

En stressfraktur drabbar ofta personer som tränar mycket och länge och då överbelastar kroppen. Vanligt förekommande hos långdistanslöpare, marscherande militärer och balettdansörer. Vanligaste stressfrakturen uppkommer i skenbenet i underbenet (tibia), men förekommer även i benet intill skenbenet(fibula).

Hur snabbt läker en stressfraktur?

Med rätt behandling kan stressfrakturer i foten läka ut på fyra till åtta veckor. Efter denna tid ska aktivitetsgrad successivt stegras, det är viktigt att inte belasta foten fullt direkt då det finns risk för återfall.

Hur lång tid tar det att läka en fraktur?

De flesta skador brukar vara läkta efter tre månader. Men läkningen kan ibland ta längre tid än så. Du blir undersökt med röntgen flera gånger under läkningstiden. Undersökningarna visar om benbrottet läker som väntat.

Kan man se en stressfraktur på röntgen?

På en vanlig röntgenbild ses en stressfraktur först flera dagar eller veckor efter att skadan uppstått. Vid misstanke om tillståndet bör en magnetkameraundersökning göras. Med hjälp av bilderna från den är det möjligt att ställa diagnosen tidigt i förloppet.

Stress Fractures, Explained by Ohio State Sports Medicine

How to Detect and Treat Stress Fractures Early | Ohio State Sports Medicine

Stress Fractures Of The Foot – Everything You Need To Know – Dr. Nabil Ebraheim

Lämna en kommentar