Vad är stroke?

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området. Syrebristen kan uppkomma till följd av en blodpropp i något blodkärl, en så kallad hjärninfarkt eller ischemisk stroke.

Hur börjar stroke?

En liten blodpropp täpper för en kort stund till blodcirkulationen i ett kärl i hjärnan. Om den inte behandlas kan den leda till en stor syrebrist i hjärnan, en stroke. – TIA kommer ofta plötsligt, och kan pågå från några minuter till ett dygn för att sedan gå över.

Vad är stroke symtom?

Det som utmärker stroke är de plötsliga symtomen som ofta kommer helt utan förvarning. Från att ha varit helt frisk och opåverkad gör stroken att man på sekunder eller minuter blir till exempel förlamad i ena kroppssidan, förlorar känseln, blir yr eller tappar talförmågan eller synen.

Är stroke och hjärnblödning samma sak?

En stroke kan uppstå på två olika sätt, antingen på grund av ett brustet blodkärl som orsakar hjärnblödning eller en blodpropp i hjärnan som orsakar hjärninfarkt. Stroke är ett samlingsnamn för både blodproppar och blödningar i hjärnan.

Hur känns en liten stroke?

Du får domningar eller förlamningar i ansiktet, armarna och benen, oftast i ena kroppshalvan. Du får svårt att prata och förstå. Du blir förvirrad. Du får synstörningar på ena ögat eller båda ögonen.

Hur märker man att man fått en blodpropp?

Ena vaden eller benet svullnar och blir varmare. Ibland uppstår även rodnad eller annan missfärgning. Vaden kan vara öm och spänd om du klämmer på den. Du kan få värk i benet, vaden eller i sällsynta fall i hålfoten, framför allt när du går och använder vadmuskeln.

Hur kollar man om man fått en stroke?

Be personen att le och visa tänderna. Om mungipan då hänger och ser konstig ut är det ett tecken på stroke. K står för kroppsdel då känselnedsättning på kroppens ena sida kan tyda på stroke. Lyft personens armar i tio sekunder och om en arm faller ner indikerar det att det rör sig om en stroke.

Hur känns det innan man får en stroke?

Symtom på stroke är

Typiska strokesymtom är en plötslig känselnedsättning eller förlamning av hela eller delar av kroppens ena sida, eller som förlust av synfältet i någon riktning. Talsvårigheter är också ett vanligt symtom. Det kan då vara svårt att formulera ord, artikulera eller att förstå vad andra säger.

Vad är tyst stroke?

En TIA uppstår när blodflödet till en del av hjärnan under en kortare period minskar eller helt upphör. Då får nervcellerna brist på syre och näringsämnen och kan inte fungera normalt.

Kan man bli helt återställd efter en stroke?

De flesta som råkat ut för en stroke förbättras och många blir helt återställda. Hur lång tid detta tar varierar mycket och man kan i akutskedet inte säkert förutsäga hur det kommer att gå för en enskild patient. För att uppnå bästa resultat är din egen medverkan viktig.

Vad är orsaken till hjärnblödning?

Faktorer som ökar risken för stroke:
  • högt blodtryck.
  • ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdomar.
  • hög ålder.
  • tidigare genomgången stroke eller TIA.
  • diabetes.
  • förmaksflimmer.
  • förträngning på halspulsådern.
  • rökning.

Hur länge kan man gå med en hjärnblödning?

I de flesta fall sker förbättringar redan första veckan och kan fortsätta upp till flera år efteråt – beroende på bland annat egen träning och livsföring i övrigt. I svårare fall kan symtomen bli bestående. I lindrigare fall ger en stroke bara begränsade symtom, som försvinner redan efter någon dag.

Kan man få hjärnblödning av att slå i huvudet?

En subduralblödning är en blödning mellan hjärnan och skallbenet. Du kan få en sådan blödning efter ett slag mot huvudet. Blodet som samlas under skallbenet trycker mot hjärnan och kan leda till att du blir trött eller medvetslös.

Vad är lindrig stroke?

En lindrig stroke är en mindre propp eller blödning i hjärnan. Att man haft en lindring stroke syns inte alltid utanpå och när förlamning och talsvårigheter går tillbaka betraktas man av omgivningen som återställd. Men det finns oftast något kvar – osynliga funktionsnedsättningar.

Stroke

Det händer vid en stroke – Nyhetsmorgon (TV4)

Vad är stroke? Hur känner man igen stroke och hur behandla i akutskedet?

Lämna en kommentar