Vad är studiestartsstöd?

Om du studerar med studiemedel
Studietakt Bidrag, kr Totalt, kr
Heltid, 100 procent 840 2 772
Deltid, 75 procent 632 2 081
Deltid, 50 procent 415 1 386

När får man Studiestartsstöd?

För att ha rätt till studiestartsstöd måste du under de senaste tolv månaderna har varit arbetslös i sammanlagt minst sex månader. Vi beräknar din period som arbetslös på olika sätt beroende på om du skickar in din ansökan om studiestartsstöd före eller efter din studiestart.

Vad betyder Studiestartsstöd och vem kan få ta del av det?

Arbetar med studiestartsstödet – för dig på Arbetsförmedlingen och kommunen. Studerande ansöker om studiestartsstöd via sin hemkommun. Här kan du läsa om hur du gör för att hjälpa studerande att ansöka om studiestartsstöd och hur ni hanterar era behörigheter till tjänsterna.

Hur får man Studiestartsstöd?

Förutsättningar för att få studiestartsstödet

Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna ett arbete. Du är 25–60 år. Du har inte haft studiestöd från CSN de senaste tre åren. Du är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Hur stor är bidragsdelen CSN?

Om du studerar med studiemedel
Studietakt Bidrag, kr Totalt, kr
Heltid, 100 procent 840 2 772
Deltid, 75 procent 632 2 081
Deltid, 50 procent 415 1 386

Kan man få förlängt Studiestartsstöd?

Meddela om du börjar studera mindre eller mer

Om du studerar med studiestartsstöd kan du behöva kontakta din kommunhandläggare för att ansöka om att förlänga tiden med studiestartsstöd.

Vilka bidrag får man om man är arbetslös?

Den som är arbetslös har under vissa förutsättningar rätt till ekonomiskt stöd i form av arbetslöshetsersättning från a-kassa, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Får man jobba med Studiestartsstöd?

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan för att studera och genom det öka sina chanser att få jobb. Studiestartsstödet består bara av bidrag, vilket innebär att du inte behöver ta lån.

Kan man få studiebidrag samtidigt som man har aktivitetsstöd?

Om du har studiemedel – bidrag och lån

Om du har aktivitetsersättning på heltid (100 procent) kan du inte studiemedel för samma period. Om du däremot får aktivitetsersättning på 50 procent kan du kombinera med studiemedel på 50 procent.

Kan man få ersättning om man inte har jobbat?

Nej, du kan inte få a-kassa utan att ha jobbat. För att kunna inkomstrelaterad ersättning eller grundersättning från a-kassan krävs det att du uppfyller vissa villkor för a-kassa.

Vilka kan få studiestöd?

Studiemedel är till för dig som studerar på till exempel högskola, universitet, komvux eller yrkeshögskola. Om du läser på grundskole- eller gymnasienivå kan du studiemedel från och med hösten det år du fyller 20.

Betala tillbaka studielån
  • hur mycket du har lånat.
  • räntan på lånet.
  • hur gammal du är.

Hur mycket är fullt CSN?

Studiemedlen är uppdelade i ett bidrag och ett lån. På den här sajten på CSN kan du få veta hur mycket du skulle kunna få. Under en fyraveckorsperiod 2020 kan du få 10 860 kronor i studiemedel, vilket är en ökning med nästan 200 kronor från 2019. Har du barn kan du få ett ett högre bidrag.

Hur hög är räntan på studielån?

Idag har regeringen beslutat att räntan för studielån blir 0 procent för 2022. Historiskt har räntan aldrig varit så låg. För körkortslån och hemutrustningslån blir räntan 1,5 procent.

Hur mycket kan man ta i CSN lån?

Du kan inte låna mer än vad den faktiska undervisningsavgiften är. Om du studerar på deltid blir veckobeloppet mindre. gymnasienivå kan du som mest låna 1 545 kronor per vecka för undervisningsavgift. eftergymnasial nivå kan du som mest låna 3 091 kronor per vecka för undervisningsavgift.

Webbinar Studiestartsstöd

Studiestartsstöd från CSN – för dig som är arbetslös

Ansöka om studiestartsstöd – för dig som är arbetslös

Lämna en kommentar