Vad är sufism?

Vad kännetecknar sufism?

Karakteristiskt för sufism – speciellt ifråga om ritualer – är framförallt dhikr (”gudserinran”), en andaktsform där t. ex. en bön, trosbekännelsen eller guds namn upprepas. Detta sker som regel i samband med vissa rörelser och med hjälp av en speciell andningsteknik.

Vad menas med islamister?

Islamism (islamisk fundamentalism)

Islam innehåller en komplett samhällsordning, menar de islamiska fundamentalisterna eller islamisterna som de också kallas. Gud är lagstiftaren och styr genom Koranen och sunna med människor som ombud. I Iran väntar man på den tolfte imamen al-Mahdis återkomst.

Vad vill islamister?

Man vill genom våld eller hot om våld förändra samhället i en odemokratisk riktning. I Sverige finns flertalet nätverk som är verksamma inom en våldsbejakande islamistisk ideologi. Huvudfokuset hos de flesta av dessa grupper går ut på att agera och propagera för utländska trupper i muslimska länder.

Vad är haram att göra?

Islam förbjuder griskött och grisfett, men också blodmat, kött av rovdjur och fisk utan fjäll. Djuret får heller inte ha fötts upp på kadaver. Alla former av alkohol, även lättöl, cider, vinsås och godis med alkohol i, är otillåtna.

Vad är skillnaden mellan halal och haram?

För oss som bor i västvärlden förknippas Halal oftast med vad som är tillåtet att äta. Exempel på Halal i det muslimska köket är frukt, grönsaker, kyckling och nötkött. Griskött och skaldjur är däremot inte tillå- tet att äta eftersom det enligt Koranen är ”orent”. Om något inte är tillåtet att äta kallas det Haram.

Vem grundade Sufismen?

Den persiskspråkiga sufipoeten Jalal al-Din Rumi (1207-1273) hör till den muslimska kultursfärens främsta författare. Under 1900-talet blev han djupt inflytelserik för andliga sökare också i västvärlden. I sin poesi utforskade han religionens betydelse för människan.

Vad är skillnad på islam och islamism?

Ordet islamist som förekommer då och då i massmedierna ska användas enbart om fundamentalistiska muslimer, dvs. om de radikala muslimer som anser att islam ska tillämpas som samhällsordning. Muslimernas religion bör kallas islam. Som adjektiv förekommer såväl muslimsk som islamisk.

Vad betyder ordet jihad?

Jihad betyder “heligt krig”

Jihad är en plikt för alla religiösa muslimer och betyder översatt från arabiska ungefär ”strävan” eller ”kamp”. Man brukar tala om ”stora Jihad” (“jihad akbar”) och ”lilla Jihad” (“jihad asghar“), där stora Jihad är en inre kamp för att leva som god muslim utan egoism och rädsla.

Vad innebär de fem pelarna inom Islam?

Det finns fem saker som är extra viktiga för många troende muslimer. Man kan säga att de här fem sakerna bär upp deras muslimska tro, ungefär som pelare. De kallas därför för Islams fem pelare. De fem pelarna är: trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och vallfärden till Mecka.

Vad är islamism ge två exempel på hur denna kan yttra sig?

Allmosor: Att ge gåvor till de fattiga är islams tredje pelare (eller plikt). Koranen betonar att alla muslimer ska ge delar av det de äger till “föräldralösa, behövande, resenärer och till dem som ber om hjälp“ (sura 9). En muslim bör ge en del (ca 2,5 procent) av sin inkomst till de behövande.

Vad betyder ordet islamofobi?

3 Enligt Gardell kan islamofobi vidare definieras som ”historiskt, socialt och politiskt reproducerade fördomar om och aversioner mot muslimer och de handlingar och praktiker som angriper, exkluderar och diskriminerar människor på basis av att de är eller föreställs vara muslimer”4.

Vad grundar sig Sharia på?

Sharia betyder på arabiska ”lagen av Gud” och är ett begrepp inom islam som avser texter i främst Koranen och sunna vilka ligger till grund för islamisk rätt.

Hur ber man i en moské?

Bön i riktning mot Mekka

Muslimer ber alltid vända mot Mekka. Riktningen mot Mekka är lätt att hitta i en moské. En enkel nisch i väggen, mihrab, visar åt vilket håll muslimen ska be. Vid gemensam bön ställer sig deltagarna på led.

Får man kyssas inom islam?

Andra muslimer skulle säga att korankyssar är vulgärt, rent av förbjudet. För som med det mesta inom islam så finns det olika tolkningar och skolor. Det finns till och med religiösa internetforum där debatten går het huruvida att pussa sin koran är sunna (tradition) eller inte.

Hur går en halalslakt till?

Det som är skillnaden från vanlig slakt är att en person med muslimsk status närvarar vid halalslakt. Denne uttalar en bön för djuret. I Sverige har vi absoluta krav på att djur ska vara bedövade innan slakt. Det omfattar även så kallade halal-slaktade djur.

What is Sufism? [Part 1]

What Is Sufism And Can It Stop Radical Islam?

How is Sufism related to Islam?

Lämna en kommentar