Vad är syfilis?

Syfilis orsakas av en spiralformad bakterie (en så kallad spiroket) vid namn Treponema pallidum. Smittspridningen sker sexuellt. En syfilisinfekterad gravid kvinna kan därtill smitta sitt foster via moderkakan. Även blodsmitta kan förekomma, och därför testas samtliga blodgivare.

Kan man dö av syfilis?

Sen syfilis kan finnas kvar i kroppen

De flesta blir symtomfria utan behandling ungefär ett år efter att de fått sjukdomen, men en del har kvar infektionen i kroppen. Det kallas sen syfilis. Sen syfilis kan leda till allvarliga symtom från hjärtat och nervsystemet flera år senare.

Vart kommer syfilis ifrån?

Men var uppkom sjukdomen? Ryska forskare hävdar att syfilis härstammar från forntida folkstammar i Sibirien som i olika omgångar vandrade över det då torrlagda eller mycket smala Berings sund. Amerika anses ha blivit koloniserat för högst 40 000 år sedan, kanske så sent som för bara 10 000 år sedan.

Hur länge smittar syfilis?

En del som smittas har inga besvär, andra får sår, svullnad och feber. I värsta fall kan syfilis ge allvarliga skador på hjärta och hjärna. Risken att smitta är störst de första tio veckorna, men syfilis är smittsam upp till två år efter smittotillfället om den inte behandlats.

Vart är syfilis vanligast?

Av samtliga syfilisfall rapporterades flest från storstadsregionerna (83 procent) och antalet fall ökade i 13 av 21 regioner (figur 5). Bland MSM rapporterades syfilisfall främst från de tre storstadsregionerna som rapporterade 91 procent av alla fall. Syfilis ökade under 2020.

Hur dör man av syfilis?

Om man har syfilis under lång tid utan behandling finns risk för allvarliga skador på till exempel hjärta eller hjärna. En gravid kvinna som har obehandlad syfilis kan smitta sitt barn, vilket i sin tur kan få allvarliga skador.

Kan man ha syfilis utan att veta om det?

Symtom på syfilis

Såren försvinner efter tre till sex veckor, men bakterierna finns kvar i kroppen. Infektionen kan sedan sprida sig till blodet och påverka hjärnan och hjärtat. Då kan du få utslag, feber, må illa, känna dig trött eller få ont i lederna.

I vilka länder finns syfilis?

Sedan år 2007 är antalet män i USA med syfilis sex gånger så högt som bland kvinnor, medan antalet var nästan lika stort år 1997. Afroamerikaner svarade för nästan hälften av fallen år 2010. Syfilis var vanligt i Europa under 1700- och 1800-talen.

Hur länge lever syfilis utanför kroppen?

Hur får man syfilis? Syfilis sprids framförallt genom oskyddat samlag, antingen slidsamlag eller analsamlag, och vid munsex. En mamma kan smitta sitt barn under graviditeten. Syfilis smittar inte via kläder, handdukar eller på toaletter, eftersom bakterien inte överlever utanför kroppen.

Hur vanligt är syfilis i världen?

Syfilis orsakas av spiroketen Treponema pallidum subspecies pallidum. Bakterien sprids huvudsakligen genom sexuell kontakt, men kan även överföras via blod och från mor till foster via placenta. Enligt WHO inträffar ca 6 miljoner nya syfilisfall per år globalt, och en ökning av förekomsten ses i flera länder [1, 2].

Varför ökar syfilis i Sverige?

I Sverige lyfter överläkare Filén fram att stora framsteg i behandlingen av hiv kan ligga bakom ett ökat antal syfilisfall. I dag finns det både preventiva mediciner och möjlighet att med hjälp av mediciner ha oskyddat sex utan risk för att överföra infektionen. När det gäller syfilis är det ändå kondom som skyddar.

What is syphilis? | Infectious diseases | NCLEX-RN | Khan Academy

What is Syphilis? | Syphilis treatment, causes and symptoms Made Astoundingly Easy

What is #Syphilis? Spotting the Signs & Symptoms of Syphilis – Dr. Rowley Explains

Lämna en kommentar