Vad är syll?

Var sitter syllarna?

Bland alla typer av renoveringsprojekt kan byte av syll lätt förbises av husägare. I själva verket är syllen en av de viktigaste delarna av husets struktur eftersom denna del får huset att stå stadigt. Närmare bestämt är syllen en marknära bjälke i ytterväggen som ligger mellan grunden och huset.

Vad gör en syll?

Vad är syll? En syll ligger mellan husgrunden och huset. Syllen är en balk vars syfte är att fungera som underlag för det bjälklag som golvet placeras på. Syllen isoleras från grundmurens fukt genom syllpapp eller annat fuktsäkert material som placeras mellan syllen och grundmuren.

Hur gör man syllen?

När man ska byta syllen på huset så kan man komma åt syllarna antingen inifrån eller utifrån. För betongplatta kan man välja både och. För syllbyte av en krypgrund så är det vanligast att gå in och byta syll utifrån. Man tar en eller par meter i taget och kapar bort den cirka 10 cm av väggen nere vid golvet.

Hur kollar man syllen?

På 1970-talet var det exempelvis vanligt att man lade isoleringen på fel sida av betongen när man gjöt platta och det kan då vara det som gör att syllarna blir fuktiga. Du kan mäta fuktkvoten i träkonstruktioner med hjälp av en fuktmätare.

Hur luktar blöt syll?

Tryckimpregnering från främst 1970-talet luktar mögellikt, fast lite mer stickande, torrt som fuktigt. Används ofta som ytterväggsyllar. Kan vara en indikation på fuktskada. Fuktskadat mattlim har en kraftig, plastig och samtidigt unken lukt.

Vad kostar det att åtgärda fukt i krypgrund?

Att åtgärda en fuktskadad krypgrund kostar mellan 30 000 och 250 000 kronor, enligt Anticimex. En kostnad som inte täcks av den vanliga villaförsäkringen. De vanligaste skadorna är så kallad mikrobiell påväxt – exempelvis mögel och svamp på bjälklagets undersida – rötskador, synlig fukt och lukt.

Vad är Ytterväggssyll?

Från Wikipedia. En syll är en marknära balk som tjänar som underlag för någon annan konstruktionsdetalj. I byggtekniska sammanhang syftar en syll på en marknära bjälke i en byggnad, oftast belägen i byggnadens yttervägg.

Är cuprinol farligt?

KP-Cuprinol var en patenterad svensk uppfinning och en paradprodukt för träskyddsindustrin ända fram tills mitten på 1970-talet då rapporter kom att klorfenoler ofta innehåller hälsoskadliga klordioxiner. I samma veva hamnade företaget BT-Kemi, med nära band till KP-Cuprinol, i en omtalad miljöskandal i Teckomatorp.

Är syll bevarande?

Det system som universiteten bestämmer sig för att välja måste i första hand uppfylla de funktionella krav som ställs på ett e-arkiv. Projektet har utvärderat tre system för digitalt bevarande (e-arkiv): REDA-SYLL, Dataverse och IIPax Archive. Alla dessa system uppfyller de grundläggande krav som finns.

Hur fäster man syllen i betong?

Använd en betongborr med en mindre diameter än skruven du kommer använda och borra ett hål varje 60 cm. För en 8,0 mm betongskruv förborrar du med ett 6 mm betongborr. Fäst syllen med betongskruv i de förborrade hålen. Skruvens längd ska minst två gånger brädans tjocklek.

Hur lång tid tar det att byta syllar?

Symptom på dåliga syllar

Dålig lukt är oftast det vanligaste symptomet på att du behöver byta ut den gamla syllen. När en syll väl har börjat lukta så kommer lukten att sitta kvar i många år.

Vilket virke till syll?

Syll
  • Konstruktionsdelar av trä eller träbaserat material ska avskiljas från underlag som transporterar fukt med en. …
  • Syllen bör placeras så att den kommer så nära inneklimatet som möjligt.
  • Enligt AMA Hus får virke till syll vara tryckimpregnerat i träskyddsklass NTR A.

Undvik mögel – så mäter du fuktkvoten i syllen – Plus

Lundqvist Trävaru AB – Montering syll

Krypgrund & Torpargrund – kort version | Överlåtelsebesiktning & husbesiktning Malmö | (Del 1)

Lämna en kommentar