Vad är tätskikt?

Vad räknas som tätskikt?

Tätskikt är det lager som sitter mellan en underliggande konstruktion, som en vägg eller ett golv, och det yttre material vi ser, som kakel och klinker. Det finns där för att förhindra vatten- och fuktskador.

När måste man ha tätskikt?

I bad- och duschrum ställs i regel krav på vattentäthet hos golv och väggar. I toalett, tvättstuga och utrymme med varmvattenberedare nöjer man sig normalt med tätskikt på golv med ett uppvik på vägg. Ovan nämnda utrymmen benämns i Boverket Byggregler under kapitel 6.533 där det också finns vissa krav på kök.

Får man göra tätskikt själv?

Är det OK och tillåtet? Om arbetena utförs fackmässigt och tekniskt följer gällande branschregler finns det ingen ”lagstiftning” som förbjuder att våtrumsarbetena utförs av en privatperson utan formell behörighet och kompetens. Däremot rekommenderas starkt att anlita ett GVK-auktoriserat företag.

Hur fungerar tätskikt?

Ett tätskikt ska hindra fukt från att komma i kontakt med vägg- och golvkonstruktioner som inte tål fukt i framför allt badrum och andra våtrum. Tätskiktet sitter oftast bakom kakel, klinker och natursten.

Är gästtoalett våtrum?

En gästtoalett utan dusch eller badkar går inte under samma strikta våtrumsregler som ett badrum. Du är till exempel i din fulla rätt att behålla ett gammalt vackert trägolv eller tapetsera väggarna med tidningspapper om du vill.

Vilka tätskikt är godkända?

Vägg
Företag Produkt
Alfix A/S Alfix Foliesystem
Ardex AB Ardex Tricom / A7+A8 Ardex Tricom Hybridsystem
Bauhaus & Co KB Probau PB1
Biltema Nordic Services AB Biltema Tätskiktssystem-2K Biltema Tätskiktssystem-F

26 rader till

12 apr. 2021

Var måste man ha tätskikt?

Normalt är att ha tätskikt på hela golvet. Möjligen kan delar av vägg, som inte utsätts för vatten utgöra undantag. I utrymmen med risk för tillskjutande fukt bör utredning ske om och var tätskikt ska finnas för att inte riskera ett haveri.

Måste man ha tätskikt i Våtzon 2?

Våtzon 2. Inte lika hög vattenbelastning, men ska förses med vattentätt skikt. Till våtzon 2 hör den del av väggytan som inte återfinns i våtzon 1. Om fast monterad skärmvägg som är beklädd med tätskikt finns, så tillhör väggens bortre sida våtzon 2.

När började man med kvalitetsdokument?

Om våtrumscertifikat, BBV och GVK

BBV står för Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum. Byggkeramikrådet har funnits sedan 1989. Ett företag som har våtrumsbehörighet enligt BBV har rätt att utfärda ett kvalitetsdokument till kunden, som visar att våtrummet är byggt på ett fackmässigt korrekt sätt.

Vad krävs för att få utföra tätskikt i ett våtrum?

För arbeten med tätskikt under kakel och klinker i våtutrymmen krävs behörighet enligt gällande branschregler. Dels för företaget och dels för den som utför arbetet. Byggkeramikrådet har kurser som leder till behörighet.

Kan man laga tätskikt?

Delreparation av tätskikt

Istället för att riva upp hela golvet eller väggen i till exempel ett badrum, kan man reparera den bit som är skadad. Då bryts endast en del av golvet/väggen upp. Om du ska reparera tätskiktet på en speciell plats måste det också vara godkänt för det.

Får man sätta upp badrumsskåp själv?

Förutsättningen för att det inte ska uppstå fuktskador i badrumsväggarna är att tätskiktet är intakt. Men det innebär inte att det är förbjudet att hänga upp hyllor och fästa krokar i badrummet. Fyll borrhålet med silikon så tränger det inte in vatten i väggen.

Hur kontrollerar man tätskikt?

Plastmattans/tätskiktets skarv kontrolleras med hjälp av en vakuumpump tillsammans med speciella munstycken eller verktyg som placeras över skarvarna och kopplas till pumpen. För att säkerställa täthet mellan verktyg och tätskikt sprayas lite vatten på tätskiktets yta.

Hur länge håller tätskikt i badrum?

Tätskiktet som förhindrar att vatten tränger in i kringliggande konstruktioner bedöms ha en livslängd på ca 25-30 år.

Måste man ha tätskikt i badrum?

I bad- och duschrum krävs det normalt vattentätt skikt på väggar och golv och vattenavvisande ytskikt på övriga ytor. I övriga utrymmen med golvavlopp, tvättstugor, apparatrum och liknande där vatten kan rinna ut på golvet så krävs normalt ett vattentätt skikt på golvet med uppvik på väggarna.

Kiilto tätskikt, fuktspärr för badrum och tvättstuga.

Lektion om Tätskikt och plattsättning

Sätter tätskikt,lägger golv, mm i ATTEFALLSHUS 30 m2 (del 11)

Lämna en kommentar