Vad är tia?

Transitorisk ischemisk attack (TIA) är ett akut instabilt cerebrovaskulärt syndrom och ska ses som en allvarlig varningssignal för risk för utveckling av ischemisk stroke. Inom de två första dagarna efter en TIA har 5-10 % fått en stroke.

Hur vet man om man har fått en TIA?

Klassiska tecken på TIA är:

svaghet, förlamning eller domning i ansikte, arm eller ben, ofta i ena kroppshalvan. svårigheter att prata eller att förstå vad andra säger. blindhet eller dubbelseende. att det är helt svart för ögonen.

Vad orsakar en TIA?

TIA – en varningssignal

Transitorisk ischemisk attack som förkortas TIA beror på att en liten blodpropp en kort stund täpper till blodcirkulationen i ett litet kärl i hjärnan. Det finns risk för att du får en ny eller större blodpropp inom de närmaste dygnen om du har fått en TIA.

Vad är skillnaden mellan TIA och stroke?

TIA (Transitorisk Ischemisk Attack)

TIA innebär en övergående syrebrist. Symtomen är desamma som vid stroke. Skillnaden är att symtomen försvinner helt inom 24 timmar, oftast inom en timme.

Hur fungerar en TIA?

TIA – Transitorisk Ischemisk Attack – är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. I Sverige får årligen cirka 12 000 personer TIA. Men det kan vara många fler, då alla troligen inte söker vård vid TIA. TIA orsakas av en liten propp som löses upp efter en kort tid.

Vad är Storkärlssjukdom?

De vanligaste orsakerna är storkärlssjukdom som innebär åderförkalkning i halskärlen och att proppar därifrån följer med blodet och täpper till hjärnans kärl, småkärlssjukdom där proppbildningen uppstår lokalt i hjärnans blodkärl och kardiell emboli som orsakas av blodpropp från hjärtat.

Kan stress utlösa TIA?

Stress, såväl psykisk som fysisk är en riskfaktor för stroke. Ärftlighet spelar roll genom att man kan ärva disposition för speciella riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck och diabetes men man kan även ärva dåliga levnadsvanor. Obs! En kombination av flera olika riskfaktorer ökar kraftigt risken för att få stroke!

Kan man se en TIA på röntgen?

Även om en obemärkt propp förefaller ha gått spårlöst förbi kan den ge vissa bestående men. En amerikansk studie undersökte personer med så kallad tyst stroke som visats genom röntgen och där hade en del av dem lägre värden vid tester av mental och fysisk funktion.

En film om stroke

Stroke

Doktor Mikael svarar på era frågor om stroke – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar