Vad är tidelag?

Från och med den 1 april, är det förbjudet att ha sex med djur. Lagen har länge varit omdiskuterad men tagit tid att klubba igenom. Efter 70 år är det återigen förbjudet med tidelag i Sverige. 1944 ansågs sex med djur bara brottsligt om djuret bedöms ha utsatts för lidande.

Vad räknas som tidelag?

Tidelag, alltså att ha sex med djur har varit lagligt i Sverige i nästan 70 år. Man har ansett att djurskyddslagen har varit tillräcklig för att skydda djuren. Men de senaste åren har röster höjts för att skärpa lagstiftningen. Och från och med den 1:e april är tidelag återigen förbjudet.

Varför blev tidelag lagligt i Sverige?

Till skillnad mot flertalet andra länder har Sverige inte någon bestämmelse som förbjuder och straffbelägger tidelag. Detta betyder att sex med djur enbart är olagligt om det kan bevisas att djuret tagit fysisk eller psykisk skada av övergreppet.

När försvann Tidelagen?

1944 avkriminaliserades tidelag i den svenska lagstiftningen. Tidigare fanns det en paragraf i strafflagen som förbjöd sådana handlingar. Mellan åren 1880 till 1944 dömdes 751 personer för att ha begått sexuella handlingar med djur.

När kom Tidelagen?

I dag existerar han snarast som en märklig schablon. Först 1944 avkriminaliserades såväl homosexualitet som tidelag i Sverige.

Var kommer ordet tidelag från?

Etymologi: Av fornsvenska þȳþilagh, þȳþolagh, tidholag, tidelag (sexuellt umgänge (med djur), bildat av fornsvenska thȳdhas (”para sig”) och lag. Betydelsen ”med djur” uppstod först under medeltiden.

Vad är straffet för tidelag?

Efter 1778 verkställdes inga dödsstraff i tidelag i Sverige. Det var dock först 1864 som dödsstraffet för tidelag avskaffades. Straffet blev då i stället två års straffarbete. 1944 avkriminaliserades tidelagsbrottet helt och hållet.

I vilka länder är tidelag lagligt?

Det finns få länder i Europa där det fortfarande är fritt fram för människor att ha sex med djur. Finland är det enda av våra grannländer där tidelag inte är kriminaliserat, så länge djuret i fråga inte skadas. Norge var först med att kriminalisera tidelag 2011, följt av Sverige 2014 och Danmark 2015.

Är det olagligt att titta på djur?

Den enda begränsning av djurpornografi som finns är att den som i rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot djur med uppsåt att bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring kan dömas för olaga våldsskildring.

Leif GW Persson om rättegången mot Eskil Erlandsson: ”Det blir komiskt” – Brottsjournalen (TV4)

Lucka 20, Tidelag

Eskil Erlandsson (C) ger exempel på tidelag i praktiken

Lämna en kommentar