Vad är timanställning?

Vad gäller om man är timanställd?

Timanställning är inte en anställningsform. Att ha timanställda betyder bara att du betalar de anställda per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.

Hur mycket kan man jobba som timanställd?

Är den normala arbetstiden på din arbetsplats 40 timmar i veckan (cirka 170 timmar per månad beroende på avtal) får du alltså inte jobba mer än 220 timmar i månaden. Men du kan inte jobba så mycket i mer än fyra månader, för under ett kalenderår får du enligt lagen inte jobba mer än 200 timmar övertid.

Hur lång tid får man vara timanställd?

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos en arbetsgivare antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Vad är skillnad mellan timanställning och vikariat?

Timanställning är ingen anställningsform utan en löneform. Det innebär att timanställning kan förekomma vid tillsvidareanställning (fast anställning), vid tidsbegränsad anställning och vid provanställning. Timanställning förekommer i branscher där arbetsgivaren har svårt att bedöma arbetsbehovet.

Får man lön om man är sjuk timanställd?

Har jag som timanställd rätt till sjuklön? Ja, du kan ha rätt till sjuklön om du uppfyller förutsättningarna i gällande sjuklönelag och kollektivavtal. Sammanfattningsvis: Om den avtalade anställningen/bokningen är en månad eller längre så har du rätt till sjuklön från första dagen.

Får man OB som timanställd?

Många som jobbar som timanställda har obekväma arbetstider (OB). Med det menas arbetstider på kvällar, nätter och helger. I vissa fall kan du ersättning för att du jobbar då, men OB-ersättning är inte reglerat under arbetslagen.

Får man jobba mer än 8 timmar per dag?

En normal arbetsvecka är 40 timmar lång, vanligtvis åtta timmar om dagen under måndag till fredag. Om arbetsgivaren har särskilda skäl kan dock övertid tas ut. Detta får ske med maximalt 50 timmar per månad.

Får man jobba 16 timmar?

I arbetstidslagen finns det till exempel regler som säger hur lång dygnsvila du ska ha och hur mycket övertid du får arbeta. Ordinarie arbetstid är högst 40 timmar per vecka. Du har rätt till ett schema minst två veckor i förväg och arbetsgivaren måste föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid .

Vad händer om man jobbar mer än 200 timmar mertid?

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid). (Paragrafen ändrad genom 2011:740.)

Hur många dagar i rad får man jobba som timanställd?

Frågan är hur många dagar man får jobba i sträck utan att det bryter mot Arbetstidslagen? Detta finns reglerat i paragraf 14 i nämnda lag och det som står skrivet där är att man som anställd har rätt till 36 timmars sammanhängande ledighet under en sjudagarsperiod.

Hur kort får ett arbetspass vara?

SVAR: Det finns inget i arbetstidslagen som reglerar hur kort ett arbetspass får vara, men det kan däremot ha reglerats i kollektivavtal. Att arbeta 22 minuter plus 18 minuter på en ledig dag verkar dock inte rimligt.

Vad kostar det att ha en timanställd?

800 kr är ju ca 1,5 timmars jobb, och om du har en anställd som har 170 kr/tim så blir det 170 x 1,5 x 1,12 x 1,3142=375. Du har alltså råd att ge lite mer i lön, typ 180 kr.

Vad gäller för vikariat?

Vikariat är en tidsbegränsad anställning. Du som är vikarie längre än ett år har rätt till årlig löneförhöjning. Har du dessutom varit vikarie under en ännu längre tid kan ha rätt till en tillsvidareanställning! Här kan du läsa om vad som gäller för dig som är vikarie.

Vad betyder vikariat anställning?

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning som används för att ersätta en person som är tillfälligt frånvarande. Vikariat används vanligen då en anställd är föräldraledig, tjänstledig eller sjukskriven och en ersättare behövs under en begränsad tid.

När blir vikariat fast anställning?

Vikariat kan också avse att ersätta flera personer, till exempel ett sommarvikariat. Vikariat som pågått mer än två år under en femårsperiod övergår till en tillsvidareanställning.

01. Arbetsrätt – Anställningsformer

LÖN – Vad kostar det att ta ut en lön – Semesterlön – Hur räknar man ut lönekostnaden

P mobile – snabbguide för dig som timanställd

Lämna en kommentar