Vad är tjänstepension?

Vad räknas som tjänstepension?

Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren. Det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller just dig. Tjänstepensionen kan se olika ut beroende på var du är anställd.

Hur mycket får man i tjänstepension?

Vi har räknat på att 4,5 procent av lön upp till 44 375 kronor/månad (2022) sätts av till din tjänstepension. På lönedelar över 44 375 kronor sätts 30 procent av. Dessa procentsatser är jämförbara med de största kollektivavtalen.

Vad är skillnad mellan allmän pension och tjänstepension?

Din pension kan komma från flera olika håll. Den allmänna pensionen ansvarar Pensionsmyndigheten för och de flesta får även en tjänstepension från arbetsgivaren. Utöver det kan du också ha ett eget sparande till pension. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever.

Hur vet man om man har tjänstepension?

Du har en tjänstepension om det finns kollektivavtal eller annat pensionsavtal hos din arbetsgivare. Kontakta den som är personalansvarig på din arbetsplats för att få veta vad som gäller för dig. Genom att logga in på Mina sidor kan du se hela din pension och vad du kan få per månad vid olika pensionsåldrar.

Vilken är den bästa tjänstepensionen?

Nu visas 43 st
Valbara sparalternativ Jämförpris i kronor
Swedbank Pensionsplan Rådgivning Depå 135 600 kr
Nordea Tjänstepension Garanti Rådgivning Traditionell 139 500 kr
Handelsbanken Tjänstepension Rådgivning Fond 139 900 kr
Folksam FolksamPlan Rådgivning Traditionell 140 900 kr

39 rader till

Är premiepension och tjänstepension samma sak?

En mindre del av din pensionsavgift går till premiepensionen som är placerad i fonder. Om du har en tjänstepension via din arbetsgivare så är den i varierande grad placerad i fonder. Men den största delen av de flesta individers totala pension, inkomstpensionen, är inte det.

Hur mycket bör man ha i sin tjänstepension?

Om du helt saknar tjänstepension och endast har allmän pension kommer du som tumregel att få ut runt hälften av din slutlön i pension om du jobbar till 65 år. Din tjänstepension, eller rättare sagt dina olika tjänstepensioner, brukar som tumregel sägas motsvara ungefär 25 procent av din slutlön.

Hur långt räcker 7 miljoner i pensionskapital?

För att de 4 procenten ska motsvara 300 000 kr behöver vi 7,5 miljoner i pensionskapital.

Vad är normalt att ha i pensionskapital?

För en 65-årig person som går i pension och som tjänat 35 000 kr i månaden så krävs ca 6 MSEK* i totalt pensionskapital för att kunna ta ut en pension om ca 70 % av lönen, dvs 24 500 kr i månaden före skatt.

Hur mycket får en nyanländ flykting i pension?

En kompensationsgrad på 59,4 procent för den som har 30 000 kronor i månadslön innebär en pension på 17 820 kronor i månaden. En kompensationsgrad på 52,2 procent innebär en pension på 15 660 kronor i månaden.

Vad påverkar den allmänna pensionen?

Det som påverkar hur stor din allmänna pension kommer att bli är dina inkomster under ditt yrkesverksamma liv. Du får maximalt tillgodoräkna dig allmän pension för inkomster upp till 532 500 kr per år (7,5 inkomstbasbelopp år 2022). Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen.

Hur mycket får en pensionär i månaden?

Medelpensionären har en pension på någonstans mellan 20 000 och 25 000 kronor i månaden före skatt. I den här gruppen finns många manliga pensionärerna, det vill säga de som haft ett långt arbetsliv med hyfsad lön.

Varför syns inte min tjänstepension?

På minPension kan du inte se vilka arbetsgivare som betalar eller har betalat in till din tjänstepension. Däremot får du veta vilket bolag som förvaltar pengarna. För att ta reda på vem som har betalat en viss tjänstepension kan du kontakta valcentralen eller det pensionsbolag som administrerar din pension.

Kan man ta ut tjänstepension i klumpsumma?

Kan man ta ut hela tjänstepensionen på en gång? Nej. Att plocka ut hela tjänstepensionen i en klumpsumma kallas ”återköp” och är inte tillåtet enligt lag. Tjänstepensionen kan inte heller överlåtas, pantsättas eller belånas.

Var kan jag se min samlade pension?

Du som är pensionär kan se din allmänna pension när du loggar in på mina sidor. Pensionsbolagen slutar att leverera uppgifter till MinPension.se när utbetalning från en försäkring har påbörjats, det vill säga när du börjat ta ut pension från något av bolagen.

Förstå din tjänstepension

Tjänstepension får du från din arbetsgivare

Hur tar jag ut min tjänstepension?

Lämna en kommentar