Vad är tjära?

Hur blir det Tjärved?

Tjärved, även kallad törved är ved som pga en skada hos trädet blivit indränkt med kåda. Det är ett sätt för trädet att försvara sig mot inseks- och svampangrepp. Om man på våren skalar av barken från en del av en tallstam så ser man genast att kåda pressas fram på ytan.

Vad gör man med tjära?

Den viktigaste användningen av tjära är och har varit skydd av trä som kommer i kontakt med vatten, på exempelvis fartyg, spåntak och utsatta delar av träfasader. Den är en av ingredienserna i Roslagsmahogny och användes förr som bindemedel vid rödfärgning av byggnader.

Är tjära giftigt?

Stenkolstjära och trätjära är giftigt och kan vara frätande. De består av många olika organiska ämnen, men innehållet och därmed risken varierar. Kan även ge hudirritation och brännskada, speciellt vid solbestrålning.

Är tjära miljövänligt?

Tjära är inte så miljövänligt som det ibland framstår. För även om den framställs på naturlig väg så finns det giftiga ämnen i tjäran som är besläktade med kreosot. Istället skulle jag rekommendera att olja in pallkragarna med linolja eller annan miljövänlig träolja. De håller förvånansvärt länge med detta.

Vad är en Töre?

Töre är ett namn på ved som indränkts med kådämnen pga yttre skada (ex barkskada). Begreppet används för all kådindränkt ved som bildats pga skada, inte bara för törved uppkommen genom törskate. För att törved skall bildas krävs det att trädet är levande – törved kan inte bildas i liggande träd.

Vad är tändved?

4 kg. Det ”nya” sättet att tända en brasa är uppifrån och ner, istället för det gamla sättet som är underifrån. Det nya sättet handlar om att få upp temperaturen snabbt och på så sätt slippa giftiga rökgaser och onödigt sotande.

Hur länge ska tjära torka?

Behandling med tjära måste ske i torr väderlek på väl uttorkat trä, helst under sommaren. För yttertak bör behandlingen upprepas i tidsintervaller om 4-5 år. Åtgången är ungefär 1 liter/1,5 m2 yta. Torktiden är minst ett dygn men därefter är ytan fortfarande klibbig.

Hur länge luktar tjära?

Svar: Tyvärr är tjära inget att använda om man inte gillar lukten. Lukten avtar visserligen men är svår att få bort helt eftersom tjäran har trängt in i materialet och kan göra sig påmind tex när solen ligger på och värmer upp behandlade ytor.

Varför tjära hovar?

En god idé är att göra rent hovarna och då speciellt strålen med t ex Virkon S och smeta på tjära en gång varannan vecka i förebyggande syfte. Virkonet tar kål på bakterier, svamp och virus, tjäran torkar upp. Om du tycker din häst är torr om strålen och ballarna, smörj då in dem med olja.

Är tjära cancerframkallande?

Det är dessutom känt att tjära innehåller ett stort antal mycket farliga ämnen, bland annat cancerframkallande ämnen som polycykliska aromatiska kolväten.

Vilken tjära är bäst?

Någon kallade roslagsmahogny för »världens bästa träolja« och vi kan bara hålla med. Ingen produkt lämpar sig bättre för verandagolv, bryggor, bänkar, ja allt trä som står ute året runt, i regn och rusk. Fördelen med roslagsmahogny jämfört med ren tjära är att den inte klibbar.

Vilken färg har trätjära?

Tjära har en ljusgul färg, men kan även vara svart om den innehåller sotpartiklar. Trätjära ger träet en matt men lyster yta. Om man blandar trätjära med linolja och terpentin och sedan tillsätter färgpigment får man en färg som kallas för Roslagsmahogny.

Är biltemas trätjära bra?

Undvik Biltemas Boktjära till era vildsvinsåtlar. Den innehåller ungefär 10% frätande och/eller giftiga ämnen som vildsvinen inte skall ha på sig! Det finns bättre alternativ på Biltemas Husavdelning! Av miljö och resursmässiga skäl bör man välja talltjära framför tjära framställd av lövträ.

Hur länge håller Tjärfärg?

Tjäran är brun vid påstrykning, eftersom den inte innehåller något pigment så bleks denna kulör succesivt bort av solen. Detta kan ta några månader upp till ett år beroende på när behandlingen görs. Tjärolja går in i träet och gör ytan vattenavvisande och minimerar sprickbildning.

När torkar tjära?

Torktid Torkar inte utan sugs in i materialet, varefter ytan känns torr. Detta kan ta från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skikttjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.

Åke visar hur – 2 – Tjärbränning

Så gör du traditionell trätjära

Tjärdalsbränning

Lämna en kommentar