Vad är totalvikt?

Vad menas totalvikt?

Totalvikten är summan av: fordonets tjänstevikt. passagerare (beräknad vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för, utom föraren som är inräknad i tjänstevikten) gods (den största mängd gods som fordonet är inrättat för)

Vad är totalvikten på ett släp?

Generellt kan man säga att ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg. Även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt, så länge den sammanlagda totalviktensläp och bil är högst 3 500 kg.

Vad är bilens totalvikt om föraren väger 75 kg maxlasten är 500 kg och tjänstevikten är 1 300 kg?

Förarens vikt på 75 kg finns redan inräknad i tjänstevikten1 300 kg. Alltså är det bara lasten som måste läggas till för att få fram totalvikten: 1 300 kg + 500 kg = 1 800 kg.

Vad är skillnaden mellan bruttovikt och totalvikt?

Låt oss anta att bilen väger 1800 kg, du som förare väger 75 kg och lasten har en vikt om 200 kg. Bruttovikten vid detta tillfälle blir då 1800 + 75 + 200 kg = 2075 kg.

Vad räknas in i maxlast?

Maxlast är den tyngsta vikten som bilen är registrerad för. I maxlasten räknas inte bilens och förarens vikt in, utan anger vikten som passagerare och last tillsammans får utgöra.

Vad räknas in i tjänstevikt?

Tjänstevikt, vikten (massan) hos ett körklart fordon inklusive 75 kg för förarens vikt, full tank drivmedel, kylvätska, spolarvätska och olja. För motorcyklar och mopeder räknas inte förarens vikt in i tjänstevikten.

Hur räknar man ut lastvikt på släp?

Släpvagnens totalvikt är under 750 kg och räknas därför som lätt. Inga beräkningar behöver göras. Beräkningar måste göras, eftersom släpvagnens totalvikt är över 750 kg. Den sammanlagda totalvikten (2 100 kg + 1 400 kg = 3 500 kg) blir exakt 3,5 ton, men överstiger inte 3,5 ton.

Hur räknar man ut kultryck?

En enkel metod för att mäta kultrycket är att lägga en badrumsvåg på marken och ställa släpets stödhjul på badrumsvågen. Kultrycket brukar vanligtvis ligga mellan 30 och 100kg. Ta en titt i bilens instruktionsbok för att kontrollera vad kultrycket skall vara.

Vad innebär dragvikt?

Släpvagnsvikt Den sammanlagda vikten av släp vagnen och lasten. Bruttovikt Uppgift om vad ett fordon faktiskt väger vid ett specifikt tillfälle.

Vad är maxlast lastbil?

Maxlast (maximallast) är den skillnad som finns mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt. Det är den största last eller det största antalet passagerare som ett fordon är konstruerat för och därmed får bära. Maxlast plus egenvikten är den totala släpvagnsvikten.

Vad ingår i tjänstevikten i en husvagn?

Tjänstevikten är bilens vikt körfärdig. I tjänstevikten ingår föraren. Totalvikten är summan av bilens tjänstevikt och maxlast (maxlast är den tyngsta last som bilen är konstruerad för).

Hur räknar man ut lastvikt lastbil?

Man använder det lägsta värdet, 18 ton. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 18 ton, då går det att lasta 18 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 7,6 ton. Det stämmer också med värdet som angivits i registreringsbeviset, det står tillåten lastvikt 7 600 kg.

Hur räknar man ut bilens bruttovikt?

Bruttovikten är den sammanlagda vikten som en bils (eller ett annat fordons) samtliga hjul för över till vägen vid ett visst tillfälle. Om du exempelvis lastar in 35 kg packning i bakluckan så ökar bilens bruttovikt med 35 kg.

Vad är högsta tillåtna axeltryck?

Landsvägsfordon. Vid bärighetsklass (BK) 1 får axeltrycket vara max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. Vid bärighetsklass (BK) 2 får axeltrycket vara max 10 ton oavsett det är en drivande eller löpande axel. Vid bärighetsklass (BK) 3 är max axeltryck 8 ton, oavsett typ av axel.

Ta Körkort – Vikter (Totalvikt, Tjänstevikt, Bruttovikt)

Vad är tjänstevikt, bruttovikt, totalvikt & maxlast 2022?

Tjänstevikt, Bruttovikt, Totalvikt & Maxlast – Förklarade & Räkneexempel

Lämna en kommentar