Vad är tran?

Vad använde man tran till?

Före 1860 blev tran använt som olja för lampor och smörjmedel. Tran används också för tvålframställning och för kosmetiska produkter. Tran, åtminstone sältran, har också använts för att fetta in och mjukgöra läder i slutet av garvningsprocessen.

Är tran exempel på?

Synonymer till tran
  • fett, späck, flytande fett, olja, fiskolja.
  • Användarnas bidrag. valfett.

Vad har man Valolja till?

Stora skepp omvandlades till moderskepp och där förädlades valen till olika produkter. Runt början av 1900-talet hade valar en stor betydelse som råvarukälla för industrin, framför allt valoljan som kokades ur späcket och även ur kött och ben.

Hur gjorde man tran till lampor?

Tranlampan bestod av en låg skål fylld med tran med en kort pip pä ena sidan för en veke. Skålen kunde vara av bränd lera eller av järn. Järnlampan kunde hänga i taket eller stå på bordet.

Vad använder man Valspäck till?

Sälspäck är ett gammalt folkmedel mot kikhosta, lungsot och kroniska bröstsjukdomar. Av valars och säldjurs späck kokas tran, som har haft stor teknisk användning.

Vad används skogens träd till?

Av all skog som skördas i Sverige i dag används merparten till att producera trävaror, papper, kartong och bioenergi. En mindre del används till textil, kemikalier och kompositmaterial.

Hur kokar man tran?

Innehållet börjar sjuda kraftigt reda vid ca. 70° och grytan ser ut att koka häftigt men så länge vatten finns kvar i brygden stiger inte temperaturen över 100°. Innehållet har en gråaktig färg så länge vatten finns med(denna fas tar kanske 2 timmar beroende på mängden späck och vatten).

Har de tran i Bohuslän?

Det bohuslänska sillfisket blev på 1700-talet en riksangelägenhet. Tidigare hade fisk varit en av de största importvarorna, nu blev istället sill och tran en av de viktigaste exportvarorna, näst efter järnet och före skogsprodukterna.

Hur dödar man en val?

Man har använt stenar, harpuner och gifter för att döda de stora djuren. Den tidiga valjakten bedrevs nära kusterna och hade ingen stor effekt på antalet valar på jorden. Det var inte förrän på 1600-talet som holländare och engelsmän började jaga val i så stor omfattning att flera valarter minskade kraftigt.

Vilka valar jagas i Norge?

Norges närings- och fiskeridepartement har beslutat att norska valjägare får döda 999 vikvalar under 2017. Det är den högsta kvoten sedan den kommersiella valfångsten inleddes 1993 och gör Norge till det land i världen som jagar flest valar.

Kan man äta valkött?

Flera arter av val är utrotningshotade. På Island äter man valkött, men man fångar och äter bara vikval. Vikvalen är inte är rödlistad, alltså inte klassad som utrotningshotad. Den snabbsimmande arten förekommer i alla hav på norra jordklotet.

Hur såg ljuskällan ut på 1900 talet?

Fotogenlampan introduceras (ca 1860-1900)

Eftersom man inte längre var styrd av dagsljuset blev dagarna längre. De tidigaste fotogenlamporna var ofta försedda med glasoljehus med mässingsfot i nyrenässansstil. De På 1880-talet ersattes dessa av sk insatsoljehus med gjutna zink- eller majolikahöljen.

Hur såg ljuskällan ut på 1800 talet?

Ljuskällorna var små punkter i ett omgivande mörker. De som hade råd tände ett talgljus, en oljelampa eller ett vaxljus, men den vanligaste belysningen var elden som brann i den öppna spisen. Så var det fram till 1860-talet, då fotogenlampan kom till Sverige och övertog rollen som den centrala ljuskällan i hemmet.

När kom gatubelysningen?

I februari 1879 fick Mosley Street i Newcastle-upon-Tyne i England världens första elektriska gatubelysning. Wabash, Indiana i USA räknas som världens andra elektriskt upplysta stad, vilket den blev den 2 februari 1880. Fyra högt upphängda lampor belyste stadens torg ”lika ljust som vid middagstid.”.

10 Av världens YNGSTA mammor!!!! (Bara 6 år)

Vanliga påståenden och frågor jag får som trans

Hur är det att ha en trans-dotter? | Q&A med Pappa!

Lämna en kommentar