Vad är transsexualitet?

Vad innebär det att vara en transperson?

Transperson är någon vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes. Ordet ”trans” kommer från latin och betyder ungefär ”överskridande” eller ”förflyttning”.

Vad är en HBTQ person?

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Hur lever en transperson?

Många transpersoner mår bra och lider inte på grund av sin könsidentitet. Men på gruppnivå visar undersökningar att transpersoner, speciellt unga, har en större psykisk ohälsa än övriga befolkningen. Nedstämdhet och depression är vanligt förekommande. 40 procent av unga transpersoner har någon gång försökt ta sitt liv.

Har en transperson bytt kön?

Det kan vara missvisande, eftersom en person inte byter kön utan istället förändrar kroppen så att den stämmer bättre överens med hur man känner sig.

Vad står HBTQ och LGBT för?

HBTQ står för orden Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queer. På engelska används LGBTQ, som står för Lesbian, Gay, Bi Transgender, Queer. Ibland används ett plustecken efter HBTQ för att visa att det finns mer än homo-, bi-, trans- och queer-personer.

Vad står A för i HBTQIA?

HBTQIA är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och asexuella. Vill du veta mer om vad de olika begreppen står för så hittar du RFSLs ordlista här: https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/

Vad betyder Hbtqi+?

HBTQI+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersex. Pluset lägger vi till för att inkludera andra identiteter och sexualiteter.

Saker du aldrig vågat fråga en transtjej!

Vanliga påståenden och frågor jag får som trans

Hur jag visste att jag var transsexuell

Lämna en kommentar