Vad är tredje statsmakten?

Vad kallas tredje statsmakten?

Medierna som tredje statsmakt

Medierna spelar en viktig roll i en demokrati. De bidrar nämligen till att kontrollera att makthavarna inte missbrukar sin makt. Därför kallar vi också medierna för den tredje statsmakten.

Vad är en statsmakt?

SubstantivRedigera

(statsrätt) de statsorgan som statsmakten fördelas på enligt maktfördelningsläran (en statsrättslig teori av Montesquieu). Vanligtvis sker fördelningen mellan dömande makt, lagstiftande makt och verkställande makt.

Vad menas med uttrycket att massmedierna är den tredje statsmakten?

Tredje statsmakten är sedan mitten av 1800-talet en informell benämning på massmedia i Sverige. Den första makten är regeringen och den andra riksdagen. Ibland antas riksdagen vara den första. Den tredje statsmaktens uppgift anses vara att granska de två andra.

Avsnitt 11: Så fungerar tredje ögat och sjätte sinnet

Massmedia (Samhällskunskap) – Studi.se

SVT-trailer: Tredje statsmakten (2002)

Lämna en kommentar