Vad är tremor?

Vid essentiell tremor påverkas kroppen av rytmiska skakningar. Det är vanligast att händerna drabbas, men även huvud, bålen, rösten och benen kan bli drabbade. En person med essentiell tremor kan ha svårt att göra vardagliga sysslor och på grund av sjukdomens symtom även bli socialt handikappade.

Varför får man tremor?

Besvären vid essentiell tremor kan förvärras av till exempel kyla, uttröttning, anspänning, koffein, nikotin, alkoholabstinens, sköldkörtelsjukdom, lågt blodsocker och förändrad kalciumnivå i blodet. Många olika läkemedel kan också ge skakning som biverkan.

Kan man bota tremor?

Redan vid anamnesen kan man förstå att tremorn kommer framförallt när händerna används, till exempel när patienten för ett glas eller en sked till munnen, skriver etc. Tremorn förvärras vid stress och kan lindras (tillfälligt) av alkohol. Om patienten sitter avslappnad med händerna i knät ser man ingen tremor.

Vad kan man göra åt tremor?

Läkemedel som kan hjälpa vid ET innefattar: beta-blockerare, såsom propranolol • antiepileptika (epilepsimedicin) såsom primidon, gabapentin, topiramat och klonazepam Din läkare kan också ge råd om att minska på intaget av koffein, andra stimulerande ämnen och en del läkemedel som är kända för att ge tremor.

När ska man söka vård för darrande händer?

Darrande händer kan vara ett tecken på tremor, som uppträder i samband med bland annat Parkinsons sjukdom, MS, förhöjd ämnesomsättning (tyreotoxikos), eller att man har abstinens på grund av alkohol.

Vad kan skakningar i kroppen bero på?

Darrningar kallas tremor i den medicinska litteraturen. I kroppen finns muskler som hela tiden försöker hålla kroppen lagom spänd i varje ögonblick. När nerverna inte riktigt kan hålla rätt spänning så uppkommer darrningard. Att det hela kommer i olag beror på små skador i vissa delar av hjärnan.

Tremors : Causes , Types & When to seek treatment – Dr. Guruprasad Hosurkar

What is Essential Tremor?

The Approach to Tremor

Lämna en kommentar