Vad är tresekundersregeln?

Vad innebär 3 Tresekundersregeln?

Den går ut på att fordonet som framförs ska ligga tre sekunder bakom fordonet framför. Detta innebär att det tar tre sekunder att ta sig från befintlig plats, till platsen där fordonet framför var lokaliserad då man började räkna tiden. Regelns syfte är att minska olyckor och irritation.

Hur räknar man ut Tresekundersregeln?

Välj ut en punkt som till exempel ett märke i vägen eller en vägstolpe. Från det att fordonet framför dig har passerat detta märke börjar du räkna sekunder. Om du passerar märket innan 3 sekunder så kör du för nära och bör öka avståndet. Det är väldigt viktigt att du håller tillräckligt avstånd från bilen framför.

På vilket väglag gäller Tresekundersregeln?

Så här följer du tresekundersregeln:

Om du själv hinner passera samma riktmärke innan du har hunnit räkna till 1003 så kör du för nära fordonet framför dig. Vid halt, blöt eller av annan anledning dåligt väglag måste du hålla ett ännu längre avstånd.

Vad är rätt avstånd till framförvarande?

Människans reaktionsförmåga är begränsad. Vid körning i kö i t ex 70 km/tim behöver du minst 75 – 100 meters avstånd till framförvarande fordon för att kunna undvika en seriekrock. Vid halt och slirigt väglag måste du hålla betydligt större avstånd än vid torrt väglag.

Vad är Svängregeln?

Svängningsregeln innebär att du ska lämna företräde till mötande trafik när du ska svänga och korsa deras väg. Ett exempel är när du ska svänga vänster i en korsning och måste stanna för mötande fordon.

Vilket säkerhetsavstånd bör du minst hålla när du kör förbi parkerade bilar?

Du ska ha minst en meter mellan din bil och den parkerade bilen för att vara helt säker på att inte köra in i en dörr som eventuellt skulle öppnas. Och du behöver inte sänka ner farten till 10 km/h för då blir du hindrande för eventuella bilar som ligger bakom.

På vilket sätt kan du avgöra om avståndet?

Tresekundersregeln: Du ska ligga tre sekunder bakom fordonet framför. Välj ut ett märke i vägen, till exempel en skugga på vägen. När fordonet framför passerar märket, börjar du räkna sekunder. Passerar du märket innan tre sekunder ska du öka avståndet.

Hur långt är det mellan stolparna på vägen?

Avståndet mellan kantstolpar ska vara 50 m på raksträcka och i svackor. Dessutom ska minst tre stolpar på samma sida vara synliga samtidigt. På motorväg ska avståndet vara 100 m. Kantstolpar ska sättas upp längs båda sidor av vägbanan.

Vad är svårast att bedöma hastigheten på?

Mopeder är svårast att bedöma hastigheten på eftersom de är små. Ju större fordonet är desto lättare blir det att bedöma hastigheten.

Körkortsfrågor – 10 frågor – Vad är tresekundersregeln?

Har du koll på: Tresekundersregeln

Avståndsbedömning: Tresekundersregeln & Hastighet till Meter (Körkortsteori)

Lämna en kommentar