Vad är tsunami?

Vad är tsunami egentligen?

En tsunami är en stor våg som orsakas av en plötslig, stor rörelse under djupt vatten, till exempel en jordbävning under vattnet eller ett jordskred ner i, eller under vattnet. Tsunamier kan också orsakas av skred eller ras ner i sjöar, vikar och fjordar. Ordet tsunami är japanskt och består av orden ”tsu” och ”nami”.

Vad är tsunami och hur uppstår det?

Tsunamier. En tsunami eller flodvåg är en serie vågor som uppkommer av en kraftig rörelse på havsbotten. En tsunami orsakas nästan alltid av en jordbävning, men kan även uppstå till följd av ett vulkanutbrott, stora jord- och ismassor som rasar eller en stor meteorit som störtar ner i havet.

Vad är orsaken till tsunamis?

Jordbävningar på havsbottnen kan orsaka tsunamis (japanska: hamnvåg). Dessa flodvågor kan med katastrofalt resultat drabba omkringliggande kuster, såsom hände runt Indiska Oceanen efter den kraftiga jordbävningen utanför Sumatra julhelgen 2004, eller i norra Japan 2011.

Hur man överlever en tsunami?

Om du är nära havet bör du snabbt ta dig till en högt belägen plats om det skulle bli en tsunami. Stanna kvar utomhus timmarna efter ett stort skalv, eftersom det finns risk för kraftiga efterskalv.

Hur farlig är en tsunami?

Taro Arikawa som är forskare vid centrumet, säger till nyhetstjänsten Mainichi, att kraften vid en träff från en 1 meter hög tsunamivåg motsvarar att bli påkörd av ett lätt fordon vid hastigheten 20-30 km/h. Att träffas av en 2 till 3 meter hög våg motsvarar att bli påkörd av en medelstor bil i hastigheten 40-50 km/h.

Hur uppstår en tsunami för barn?

Tsunami (ett japanskt ord) är en lång och snabb havsvåg som ibland uppstår i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller skred på havsbotten.

Vilken är världens största tsunami?

Den högsta Tsunami som observerats nådde en höjd av 85 meter. Det var söder om Japan den 24 april 1971. Denna våg kastade ett 750 tons korallblock mer än 2,5 kilometer.

Vad är det som skapar jordbävningar?

Jordskorpan och översta delen av manteln är uppdelad i flera så kallade litosfärplattor. Plattorna ligger inte still, utan rör sig i förhållande till varandra. De kan röra sig mot varandra, längs med varandra och ifrån varandra. I samband med dessa rörelser uppstår jordbävningar (jordskalv, seismisk aktivitet).

Hur ofta blir det en tsunami?

Det inträffar i snitt 1 tsunami per år

Om man ser till en längre period om hur ofta en tsunami inträffar, så är det cirka 1-2 tsunamis per år.

Tsunami: Vad Är Det Och Hur Uppstår Det?

TSUNAMIKATASTROFEN 2004

Så bildas en tsunami – explainer video

Lämna en kommentar