Vad är tvångssyndrom?

Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder = OCD) innefattar tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångshandlingar är det mest typiska och är vanligen lätt igenkännbara.

Vad innebär tvångssyndrom ge exempel?

Tvångssyndrom (OCD) är en typ av ångeststörning där tvångstankar och ibland även tvångshandlingar tar mycket av en persons tid. Vanliga former av tvångsproblem kan handla om rädsla för smitta och sjukdom som leder till långdragna rengöringsritualer och rädsla för att orsaka andra skada.

Vad är orsaken till tvångssyndrom?

Det är inte helt känt varför man får OCD. Forskning har visat att OCD kan ärvas inom familjer, men även att händelser i livet (som till exempel stress) kan ha en påverkan. OCD brukar kvarstå på grund av att man gör sina tvångshandlingar.

Vad menas med OCD?

När du har tvångssyndrom måste du tänka på ett visst sätt eller göra vissa saker på ett speciellt sätt. Annars får du ångest eller tror att någonting hemskt kommer att hända. Det finns behandlingar mot tvångssyndrom.

Hur bryter man ett tvångsbeteende?

Forskning har visat att ett mycket effektivt sätt att bli av med tvångssyndrom, är att lära sig att stå emot sina tankar. Ett sätt att träna till exempel för den som är livrädd för att smutsa ner sig, är att hålla något smutsigt i händerna och sedan låta bli tvätta sig på tre timmar.

Hur kan man förklara att tvångssyndrom utvecklas?

Personen lär sig alltså inte avsiktligt beteenden som ökar risken för tvångssyndrom. Tvångssyndromet utvecklas i takt med att personen inser sambandet mellan en handling och att ångesten minskar. Tvångssyndrom uppstår när personen börjar utföra denna handling överdrivet mycket för att lindra sin ångest.

Varför får man kontrollbehov?

Kontrollbehov kan vara ett sätt att försöka vara effektiv och hantera stress. Men det kan också vara ett tecken på att belastningen är för hög. Brist på spontanitet kan också handla om att för lite tid finns för avkoppling och roliga saker.

Vilka drabbas av tvångssyndrom?

En sjukdom som oftast debuterar i barn- eller ungdomen och drabbar minst två procent av alla svenskar. Ofta är den sjuke medveten om sitt beteende och vill sluta, men kan inte på grund av ångest och andra jobbiga känslor som uppstår om ”tvånget” inte följs. Tvångssyndrom är vanligt vid Tourettes syndrom.

När utvecklas OCD?

Att utveckla ett tvångssyndrom är inget som händer plötsligt, utan något som sker över tid. Det vanliga är att det börjar när barn är mellan 10 och 17 år. En period med tvångstankar och tvångshandlingar kan gå över av sig själv. Men symtomen kan också komma tillbaka efter att barnet har mått bättre ett tag.

Kan man bli av med OCD?

Kan man bli frisk från OCD? Genom behandling kan man bli symtomfri. Troligen har man en känslighet som gör att man kan få tillbaka tvångsbeteendet när man t.

Vad händer i hjärnan när man har OCD?

Vid OCD förefaller vissa delar av hjärnan vara överaktiva. Det handlar bland annat om tre strukturer: de undre delarna av pannloben, svanskärnan och talamus. I alla dessa regioner har forskare i studier med så kallad positronemissionstomografi, PET, kunnat se ökad aktivitet vid OCD.

Är OCD vanligt?

OCD är en förkortning för det engelska uttrycket ”obsessive-compulsive-disorder” som betyder ”tvångsmässig-tvångshandling-sjukdom”. Hur vanligt är tvångssyndrom? Sjukdomen drabbar ungefär två av hundra. Den är lika vanlig hos båda könen.

Hur hjälper man en person med OCD?

Försök att vara positiv i ditt bemötande och beröm när hen går emot sitt tvångssyndrom, även om patienten inte verkar ha gjort något utmanande. Saker som kan verka lätta för dig kan vara mycket svåra för patienten att klara av och där är beröm viktigt för att de ska orka ta sig vidare.

När tankar blir till tvång?

Hos många barn är ritualer och tvångstankar en del av den normala utvecklingen, men för några av dem blir tvångstankarna och tvångshandlingarna så störande, att man kan tala om obsessiv kompulsiv sjukdom (OCD) – en åkomma som är betydligt vanligare än man tidigare trodde.

Måste kolla om dörren är låst?

Alla kan ha tankar och idéer som de känner att de måste följa ibland. Till exempel att kolla att dörren är låst en extra gång eller att undvika att nudda strecken på trottoaren. Det är vanligt och brukar oftast inte betyda att man har tvångssyndrom. Men om känslor av tvång påverkar dig mycket kan du ha tvångssyndrom.

Hur hjälper jag mitt barn med tvång?

Den behandling som vi rekommenderar i första hand är kognitiv beteendeterapi (KBT), där man får lära sig att gradvis närma sig sina tvångstankar och göra övningar för att minska sina tvångshandlingar. Det finns även läkemedelsbehandling som har visat sig vara effektiv som komplement till KBT.

Om OCD

Tvångssyndrom vanligare än man tror – så får du hjälp – Malou Efter tio (TV4)

En film om OCD

Lämna en kommentar