Vad är tvångstankar?

Tvångssyndrom (OCD) är en typ av ångeststörning där tvångstankar och ibland även tvångshandlingar tar mycket av en persons tid. Vanliga former av tvångsproblem kan handla om rädsla för smitta och sjukdom som leder till långdragna rengöringsritualer och rädsla för att orsaka andra skada.

Hur vet man om man har tvångstankar?

Tvångstankar kan vara tankar eller fantasier som kommer fast du inte vill det. Tankarna kan kännas meningslösa, obehagliga eller göra att du får stark ångest eller känner äckel. Här är några exempel på vad tankarna kan handla om: Du är orolig för att du har glömt att låsa dörren eller stänga av spisen.

Vad räknas som tvångstankar?

Tvångssyndrom innebär att du har så kallade tvångstankar och tvångshandlingar. Tankarna kan göra att du tror att du måste göra vissa saker för att få mindre ångest. Eller för att du tror att det kommer att hända något hemskt annars. De saker du gör kallas för tvångshandlingar.

Varför får man tvångstankar?

Det är inte helt känt varför man får OCD. Forskning har visat att OCD kan ärvas inom familjer, men även att händelser i livet (som till exempel stress) kan ha en påverkan. OCD brukar kvarstå på grund av att man gör sina tvångshandlingar.

Hur blir man fri från tvångstankar?

Forskning har visat att ett mycket effektivt sätt att bli av med tvångssyndrom, är att lära sig att stå emot sina tankar. Ett sätt att träna till exempel för den som är livrädd för att smutsa ner sig, är att hålla något smutsigt i händerna och sedan låta bli tvätta sig på tre timmar.

Hur blir man diagnostiserad med OCD?

Tvångstankarna och/eller handlingarna skall förekomma minst en timme per dag, eller upplevas som väldigt påfrestande, eller medföra att personen fungerar sämre i vardagslivet, för att diagnosen skall kunna ställas. Det är vanligt med flera olika typer av tvångstankar/tvångshandlingar hos en och samma person.

Har alla människor tvångstankar?

Ca 2–3 procent av alla människor lider av denna störning. Tvångstankar orsakar ofta kraftig ångest som man försöker lindra med olika ritualer. Ångesten lindras i regel med hjälp av ritualerna, men bara tillfälligt. Därför måste man upprepa ritualerna om och om igen, vilket kräver både mycket tid och energi.

Är tvångstankar ångest?

Tvångstankar är påträngande, jobbiga tankar som upplevs som att de inte är en del av ens egen tankevärld, men de är svåra att få bort och väcker mycket ångest.

Vilken medicin är bäst mot tvångstankar?

Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla påverkar effekten av signalämnet serotonin, kallas serotoninupptagshämmare och används också mot depression.

Vad kan trigga OCD?

Tvångssyndrom kännetecknas av oönskade tankar och rädslor som kan göra att du känner dig tvingad att göra vissa saker, så kallade tvångshandlingar. Tillståndet kallas också för OCD efter engelskans obsessive-compulsive disorder. Det finns bra behandling mot tvångssyndrom.

Varför får man konstiga tankar?

Den här typen av tankar kan komma ibland, speciellt om du är en person som brukar oroa dig för saker. Det är vanligt att tänka på saker man egentligen inte vill tänka på. Alla har sexuella tankar, fantasier och inre bilder. Dina tankar behöver inte ha att göra med vad du egentligen vill göra eller tänder på sexuellt.

Hur hjälper man någon med tvångshandlingar?

– Även om tvångssyndromet inte är viljestyrt kan man påverka det genom aktivt arbete, som har stor inverkan på symtomen och välbefinnandet i vardagen. – Berätta sakligt om vilka känslor din närståendes symtom väcker hos dig. Anklaga inte din närstående för hans eller hennes symtom. – Uppmuntra din närstående.

Kan man bli av med OCD?

Kan man bli frisk från OCD? Genom behandling kan man bli symtomfri. Troligen har man en känslighet som gör att man kan få tillbaka tvångsbeteendet när man t.

Hur blir man av med jobbiga tankar?

Så här kan du sluta fred med dig själv:

Låt tankarna få finnas. Acceptera att de fladdrar runt i huvudet. Det handlar inte om att bli passiv och sluta förändra saker i ditt liv som inte fungerar. Acceptans är en aktiv handling, där vi väljer hur vi ska hantera våra tankar och känslor, och slutar agera på dem.

Hur får man bort hemska tankar?

Ju hårdare man försöker att INTE tänka på något, desto mer tenderar det att poppa upp i våra tankar. Så det bästa är att slappna av, låta de jobbiga tankarna få vara där… MEN låta dem lite konkurrens. Hemska tankar fightar man bäst med andra tankar.

Så vet du om du har tics, tvångstankar eller tvångshandlingar! – Nyhetsmorgon (TV4)

Tvångssyndrom vanligare än man tror – så får du hjälp – Malou Efter tio (TV4)

OCD Påträngande tankar behandling

Lämna en kommentar