Vad är unesco?

Vad kallas Unesco?

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, som brukar förkortas Unesco (av det engelska namnet United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) bildades 1945 och är ett av Förenta nationernas 15 fackorgan.

Hur arbetar Unesco?

Unescos uppdrag är att bidra till fred och säkerhet genom samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information. Unesco är bl a en normativ organisation, vars roll är att vara en arena där medlemsländerna kan enas om principer och mötas för diskussion.

Varför finns Unesco?

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

Var ligger Unesco?

Unesco har 193 medlemsländer och 12 associerade medlemmar. Unescos högkvarter ligger i Paris. Sekretariatet har cirka 2 200 anställda, av vilka en del arbetar vid organisationens fältkontor runtom i världen. Audrey Azoulay från Frankrike är Unescos generaldirektör.

Är på världsarvslistan?

Sedan den 23 oktober 2020 är 194 länder anslutna till konventionen, inklusive USA och Israel som båda lämnade Unesco i januari 2019. Det finns 1154 världsarv i 167 länder (februari 2022). Av dessa är 897 kulturarv, 218 naturarv och 39 blandade objekt, det vill säga både natur- och kulturarv.

Vilka världsarv finns det?

Sverige har femton världsarv:
  • Birka och Hovgården.
  • Drottningholms slottsanläggning.
  • Engelsbergs bruk, Fagersta.
  • Falun och Kopparbergslagen.
  • Gammelstads kyrkstad, Luleå
  • Grimeton radiostation, Halland.
  • Hansestaden Visby, Gotland.
  • Hällristningsområdet i Tanum.

Är någon plats i Sverige med på Unesco världsarvslista?

Hälsingegårdarna. Hälsingegårdarna är sju gårdar från 1800-talet. Hälsingegårdarna är Sveriges senaste världsarvUnescos världsarvslista.

Vad utser Unesco?

Kommittén beslutar om nya världsarv och nya objekt på listan över världsarv i fara, går igenom rapporter som länderna lämnar in om hur de sköter sina världsarv med mera. De 193 länder som har ratificerat Världsarvskonventionen väljer kommittéledamöter vartannat år.

Hur många världsarv finns det i världen?

Hur många världsarv finns idag? År 2021 är totalt 1 154 platser och objekt upptagna på världsarvslistan. Dessa är fördelade på 167 länder och stater.

UNESCO – What is it?

World Heritage explained – animated short about the UNESCO World Heritage Convention (English)

ABOUT UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Lämna en kommentar