Vad är ungdomsspråk?

Vad menas med ungdomsspråk?

Det som utmärker ungdomsspråk mest är just att orden och uttrycken är nya och svårbegripliga. – Poängen med att slangord ofta är färskvara är att det blir ett internt hemligt språk, säger Kari Fraurud, docent vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.

Hur används ungdomsspråk?

Den vanligaste är att använda ba för att markera direkt anföring, det vill säga att tala om att det kommer ett citat: ”Å han ba: Ja gillar dej.” Ba kan även vara ett sätt att sätta fokus på något, som i den här satsen: ”Dom ba hatar varann.”

Vad är skillnaden mellan ungdomsspråk och Vuxenspråk?

Inom språkforskning talar man om åldersgradering, det vill säga generationsbundet språk som hör till olika åldrar man går igenom, som barnspråk, ungdomsspråk eller vuxenspråk. Vissa drag i ungdomsspråket kommer inte följa med den generationen talare när de växer upp, utan övertas snarare av nästa generation ungdomar.

Vilka pratar ungdomsspråk?

Enligt Kotsinas kan ungdomsspråket allmänt sägas vara det språk som är utmärkande för ungdomar i 14–17-årsåldern, och kanske mest typiskt det språk som ungdomar talar sinsemellan.

Hur pratar en ungdom?

Ungdomars talspråk är expressivt, lekfullt och aktivt. Det innehåller många språkliga nyheter. Sett i ett längre perspektiv, är det sannolikt att många förändringar i talspråket har sin upprinnelse i just ungdomars språk. Ungdomsspråk är inte bara konstiga ord och fraser.

Hur pratade ungdomar förr i tiden?

Något som skolan också satsar väldigt mycket på är att lära ut att det finns olika sätt att prata på. Anna Gunnarsdotter Grönberg berättar att på 80-talet, när hon var ung, var ord som bauta, typ och liksom populära och användes flitigt av de unga.

Hur är attityden gentemot ungdomsspråk?

Attityderna till språket är att det i skolan upplevs som fult med mycket svordomar, vilket eleverna dock är medvetna om. ämnet. Tidigare forskning finns inom både språk och jämställdhetsområdet men forskning om språk är väldigt tidsbunden då språket förändras ständigt och i synnerhet ungdomsspråk.

Vad betyder kod växling?

Svar: För flerspråkiga personer är det naturligt att kodväxla, speciellt tillsammans med andra som också är flerspråkiga. Att kodväxla innebär byta språk mitt i ett samtal eller en mening.

Vad tycker vuxna om ungdomsspråk?

Flesta äldre samt vuxna tycket inte om ungdomsspråk. De säger att ungdomsspråk är dåligt och slarvigare, för att de skapar nya ord och slanguttryck och låna olika ord från olika språk och länder och använda detta i språket och skapa en ny grupp som skilja sig av vuxna språk.

Vad tycker vuxna om slang?

Annat Att man talar förortssvenska betyder inte att man har ett torftigt språk. Tvärtom – slang visar på språkglädje och stor humor, anser Ulla-Britt Kotsinas, professor i nordiska språk. Slang förknippas oftast med ungdomar – det är nya ord som ungdomar hittar på.

Hur pratar man med vuxna?

Vuxna som talar kan hålla långa monologer, vilket ungdomar inte gör i lika stor utsträckning. Ungdomar talar ofta med större inlevelse. De använder oftare ljudeffekter (härmar hur något låter) och växlar mellan låg och hög volym. Ämnena som diskuteras är ofta personliga.

På vilka sätt skiljer sig ungdomars sätt att prata mot vuxnas sätt att prata?

Genom att en grupp talar på ett liknande sätt markerar de tillhörighet och via det tar de avstånd från andra grupper. Ungdomar talar ”ungdomsspråk” för att både markera att de är en grupp ungdomar som hör samman och markera avstånd till vuxna och deras sätt att använda språket.

Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk?

Den största skillnaden mellan tal och skrift ligger i meningsbyggnaden, i ordföljden. Den som talar fritt har ju inga möjligheter att planera sina meningar från början till slut.

Vad menas med rinkebysvenska?

Förortssvenska (även multietniskt ungdomsspråk, Rinkebysvenska, blattesvenskan, Rosengårdssvenska, miljonsvenska, ortensvenska) är en sammanfattande benämning på sociolekter som talas i vissa svenska invandrartäta områden, särskilt i eller utanför större städer som till exempel Stockholm, Malmö och Göteborg.

Vad kan du för slang?

Ungdomsspråk Presentation

Språksociologi- Slang och Ungdomsspråk

Lämna en kommentar