Vad är unionen?

Vad menas med Unionen?

Unionen är ett fackförbund där alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar. Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar Unionen även egenföretagare och studenter. Det är oavsett befattning, utbildning eller lön.

Vad hjälper Unionen till med?

Unionen ger dig marknadslöner, lönetips, råd inför lönesamtal och löneförhandling , information om löneavtal och mycket annat som gäller din lön och andra ersättningar i jobbet. När vi är många – idag över 685 000 – får Unionen kraft att driva frågor om löner och villkor, kompetensutveckling och balans i arbetslivet.

Vad ingår i Unionens medlemskap?

I medlemsavgiften för Unionen ingår inkomstförsäkring och livförsäkring om du blir arbetslös. Som medlem kan du även teckna andra förmånliga försäkringar.

Läs mer om försäkringar som kan gälla dig:
  • För yrkesverksamma medlemmar.
  • För egenföretagare.
  • För studenter.
  • För pensionärer.

Varför ska man vara med i Unionen?

Om du är ny medlem i Unionen är det bra att du vet att vi är en medlemsstyrd organisation och vi finns till för dig som medlem. Vi har ingen politisk agenda utöver att Sveriges arbetsplatser ska ha en bra arbetsmiljö och att din kompetens och drivkraft på jobbet ska belönas.

Kan man rådfråga facket utan att vara medlem?

Kollektivavtalade försäkringar gäller även för den som inte är medlem i facket. Dock får du inte hjälp, stöd och råd från facket i förhandlingar och tolkningar till kollektivavtal och lagar.

Kan man vara med i Unionen utan kollektivavtal?

Medlem utan kollektivavtal

Om du är medlem i Unionen men inte har kollektivavtal på din arbetsplats är din arbetsgivare skyldig att förhandla med Unionen i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist eller en sådan övergång av ett företag eller en verksamhet som omfattas av lagen om anställningsskydd .

Hur bra är Unionen?

Unionen har fått betyget 99 bland 168 företag i sammantaget betyg och har fått ett snittbetyg på 3 baserat på 7 recensioner. Deras svaghet är Ränta & kostnader och deras styrka är Hemsidan & funktionalitet.

Vad får jag ut i a-kassa Unionen?

Som mest 1 200 kronor per dag med inkomstbaserad ersättning

Efter det är ersättningen 70 procent av inkomsten. Men det finns ett maxbelopp för hur mycket ersättning du kan per dag. De första 100 dagarna kan du som mest 1 200 kronor per dag och därefter som mest 1 000 kronor per dag.

Vad täcks av hemförsäkringen?

I en hemförsäkring ingår ett egendomsskydd för dina saker om de blir stulna eller skadade. Men det finns dessutom skydd i andra situationer genom att reseskydd, överfallsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd ingår.

Vilka frågor driver Unionen?

Som Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet har vi en styrkeposition utöver det vanliga. Den använder vi till att driva frågor om till exempel tjänstemännens löner och villkor, rätten till kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid. En styrka för Unionen är att vi är partipolitiskt obundna.

Vad händer om man inte betalar Unionen?

Om du missat att betala din medlemsavgift får du en påminnelseavi. Den innehåller både den missade avgiften samt innevarande månads avgift. Det förekommer ingen påminnelseavgift.

Är Unionen med i LO?

Unionen är ett svenskt fackförbund inom TCO, grundat 1 januari 2008. Unionen är Sveriges största fackförbund, både för tjänstemän och totalt sett. Vid årsskiftet 2021-2022 organiserade Unionen 685 000 medlemmar.

Jakten på makten – Avsnitt 1: Vad är grejen med facket?

Vad är grejen med Unionen?

EU Europeiska unionen

Lämna en kommentar