Vad är urkund?

Hur känsligt är urkund?

Det är trots allt så att man kan skriva liknande som någon annan och det brukar vara först vid 15 % plagiat som man höjer misstankar om potentiellt plagiat. Det som URKUND framför allt är duktigt på att känna av är i så fall sammanhängande plagierad text i sin helhet, då är det också mycket lättare att åka fast.

Vad är urkund skola?

Urkund är det ledande systemet för att upptäcka och förebygga plagiering vid hemuppgifter, digitala prov och kunskapskontroller i grund- högstadie- och gymnasieskolor. Plagiering är ett vanligt problem som eskalerat i takt med att det blir allt enklare att hitta och dela information på Internet.

Kan man lura urkund?

Du kan inte lura Urkund. Bara namnet får det att vända sig i magen hos studenter över hela världen. Skulle du få för dig att utmana deras smarta system för plagiatkontroll – var beredd på att åka fast.

Var är en urkund?

En urkund är en typ av skriftlig bevisning i original om något. En urkund utgör en bevishandling för att bevisa någonting, exempelvis någons identitet. Exempel på vanliga urkunder är bland annat intyg, kontrakt, biljetter, legitimationer, körkort, pass och protokoll.

Hur många procent är OK i Urkund?

I det första steget ska ansvarig lärare bedöma om det upptäckta plagiatet (mer än 20 procent av texten i tenta markeras i Urkund) är medvetet eller ett misstag.

Var går gränsen för Urkund?

– Jag brukar sätta gränsen där vid 5–10 procent, om det går upp till den nivån så brukar jag gå in i dokumenten och se vilka typer av likheter det är som finns med andra dokument. Alla träffar som programmet reagerar på är ändå inte plagiat.

Kan man använda Urkund själv?

Plagiering betyder att som en ny och original förmedla en exakt idé eller produkt som härrör från en befintlig källa med eller utan den ursprungliga skaparens medgivande. Därför är det obligatoriskt att urkund plagiatkontroll innan du skickar uppdrag eller publicerar något innehåll på din webbplats.

Kan Urkund översätta texter?

Genom des- sa nyckelordssökningar kan URKUND även hitta texter som är översatta från ett annat språk. Viktigt att påpeka är att URKUND aldrig avgör vilka texter som är ett plagiat.

Hur kan man använda Urkund?

Det finns två sätt att skicka in arbeten till Ouriginal – via e-post eller via lärplattformen. När du som student skickar in ett arbete till Ouriginal läggs det in i Ouriginals databas. Inom några timmar får din lärare ett mail med länk till ditt arbete och till analysen där arbetet jämförs med andra källor.

Hur kan man fuska Urkund?

Hitta plagiat

Ibland kopierar eleverna text från internet i stället för att skriva själva. Genom att ladda upp texten på en tjänst som Urkund (www.urkund.com) får du veta om eleven har plagierat. Ett gratisalternativ är förstås att själv söka på Google.

Hur kan man komma undan Urkund?

Re: Urkund

Sätt citat på sådant som är citat, och använd dina egna ord så slipper du problem med urkund. Legitimerad apotekare, molekylärbiolog, kemist. Doktorand vid institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Hur man kan fuska på ett prov?

Dubbla telefoner – en lämnades in och den andra behölls. Då kan eleverna sms:a varandra men också spara sina svar. Ibland la de lappar i blomkrukan i fönstret … Provsjukan – att systematiskt vara sjuk under prov och sedan fråga sina klasskompisar om svaren.

Vad är urkund och vad används det till?

Vad är Urkund? Urkund är ett helt automatiserat system mot plagiering och används framgångsrikt på universitet och högskolor i hela Europa. Urkunds system kontrollerar alla dokument mot tre centrala källområden; Internet, förlagsmaterial och tidigare inskickat studentmaterial (t ex PM, case studies och examensarbeten).

Hur mycket kostar urkund?

Urkund tillämpar tre olika prisnivåer under ett 12-månaders abonnemang. Campuslicensen, som gäller för ett helt universitet, kostar 30 kronor per helårsstudent. Kostnaden för en fakultet är 40 kronor per helårsstudent, medan en institution betalar 50 kronor per helårsstudent.

Vad räknas som urkundsförfalskning?

Om du utan att ha rätt till det ändrar en riktig urkund genom att till exempel skriva dit någon annans namn så att urkunden hädanefter innehåller felaktiga uppgifter, kan du dömas för urkundsförfalskning om det finns en fara för att den kommer att användas som bevis i något sammanhang.

Att använda Urkund – information om hur Urkund fungerar

Hur man skickar in till Urkund – Genomgång

Analys av elevens arbete i urkund

Lämna en kommentar