Vad är utmätning?

Vad innebär utmätning av Kronofogden?

Kan du eller ditt företag inte betala en skuld kan det få olika följder. Vi kan utmäta din lön eller egendom för att betala skulden, eller så kan du tvingas flytta från din bostad (vräkning/avhysning).

Vad är ordet utmätning?

Utmätning betyder att Kronofogden har beslutat att en del av den skuldsattes egendom ska användas för att få in pengar att betala skulden med. För att Kronofogden ska kunna genomföra en utmätning måste någon typ av exekutionstitel finnas.

Hur sker en utmätning?

För att det ska ske måste en rad regler uppfyllas rörande egendomen. Den ska tillhöra gäldenären, ska kunna säljas, ha ett värde och överskottet ska vara betydande. Har den skuldsatte egendom som uppfyller dessa kriterier vid utmätningen tar Kronofogden den och säljer till högstbjudande på en auktion.

Vad för Kronofogden?

Kronofogden tillhandahåller information och ger service genom att:
 • Arbeta förebyggande för att människor ska kunna behålla eller skapa balans i sin vardagsekonomi.
 • Hjälpa den som är överskuldsatt att bli skuldfri genom skuldsanering.
 • Fastställa skulder genom ett betalningsföreläggande.
16 dec. 2021

Vilken typ av egendom är undantagen från utmätning?

Undantag från utmätning med hänsyn till gäldenärens behov

Viss egendom kan vara undantagen från utmätning för att gäldenären ska kunna fortsätta försörja sig och sin familj, s.k. beneficieegendom (5 kap. 1-4 §§ UB). Juridiska personer, med undantag för dödsbon, omfattas inte av beneficiereglerna (5 kap. 3 § UB).

Hur räknar Kronofogden vid utmätning?

Vi räknar fram ett belopp som du alltid har rätt att behålla i en löneutmätning.

Storleken på normalbeloppet
 • 5 157 kronor för en ensamstående vuxen.
 • 8 520 kronor för makar eller jämställda.
 • 2 736 kronor för barn till och med 6 år.
 • 3 150 kronor för barn 7 år eller äldre.

Vad menas med Utmätningsförsök?

Utmätningsförsök innebär att kronofogdemyndigheten vid sitt utmätningsförsök ej erhållit full betalning. Beroende på vilken/vilka åtgärder kronofogdemyndigheten vidtagit redovisar UC försöket antingen under rubriken utmätningsförsök, skuld obetald eller utmätningsförsök, tillgångar saknas.

När börjar utmätning?

Löneutmätning görs ifall du har flera skulder som inte kan betalas av i tid. Kronofogden gör då en utmätning där de kollar på hur mycket av din lön som direkt kan gå till att betala av dina skulder. Efter utmätningen kommer du att ha ett specifikt belopp kvar att leva på, detta beloppet kallas för existensminimum.

Vad är ett utmätningsförsök?

Om Kronofogden inte lyckas få full betalning genom utmätningen, kallas detta för utmätningsförsök och registreras som en anmärkning hos UC som ligger kvar i tre år. Detta fortsätter tills du betalat originalskulden du mottagit från Kronofogden. För mer detaljerad information kan du läsa mer på Kronofogdens hemsida.

Vad menas med Utmätningsfri egendom?

Viss egendom kan vara utmätningsfri. Det innebär att den skuldsatta får behålla pengar och egendom som behövs för det dagliga uppehället. Ett annat ord för det är beneficium. Efter utmätningen säljer vi den utmätta egendomen på auktion eller via anbud.

Vad innebär det att hamna i skuldfällan?

Att hamna i skuldfällan innebär att man har skulder som man inte har råd att betala och många av dessa skulder hamnar tillslut hos inkasso och/eller kronofogden.

När utmäter Kronofogden?

Vi försöker alltid utmäta det som är av minst skada för dig eller företaget. Det första vi utmäter är kontanter, pengar på banken, aktier, skatt som du eller ditt företag ska få tillbaka eller din lön. Du kan alltid berätta för oss om du har egendom som du vill att vi utmäter och säljer för att betala dina skulder.

Vad har Kronofogden för någon uppgift i samhället?

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner som ansöker om vår hjälp med att få betalt. Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt.

Vad kan Kronofogden hjälpa till med?

 • Driva in en skuld.
 • Genomföra en vräkning (avhysning)
 • Få tillbaka eller ta bort egendom.
 • Få någon att sluta göra något olovligt.
 • Få bort den som bosatt sig på din mark.
 • Sälja en fastighet så att du får betalt.
 • Få ditt skadestånd.
 • Få barnens underhåll.

Vad gör man som kronofogde?

En kronofogde är en statligt anställd tjänsteman vid en kronofogdemyndighet. Kronofogdemyndighetens huvuduppgift är att se till att företag och privatpersoner betalar sina skulder.

Kjell S02E01 – Utmätning

3-1 Obeståndsrätt – Utmätning, konkurs och skuldsanering

Vad händer hos Kronofogden – till dig som möter nyanlända. Avsnitt 2

Lämna en kommentar