Vad är valloner?

Hur ser man att man är Vallon?

Berättelser om valloner finns i var och varannan släkt. De var mörka och kunde smideskonster som ingen annan, de satte sin prägel på efterföljande generationer och ända in i vår tid. Mörkt hår och bruna ögon är tydliga tecken på vallonblod i ådrorna.

Vad innebär att vara Vallon?

Valloner är en franskspråkig eller vallonskspråkig folkgrupp i det område som nu utgör södra Belgien och norra Frankrike, vilka utgjorde en stor del av invandringen till Sverige under stormaktstiden, och etablerade sig i svenskt järnbruk med vallonsmide.

Vilken blodgrupp har valloner?

Det är en sammansättning av Blodgrupp A och blodgrupp B och har ett ben i varje födoämnesplan. Många valloner har denna blodgrupp. De som tillhör grupp AB mår bra av en vegetarisk kost och komplettera med ett litet intag av kött och fisk för att uppnå en bra balans och en bra ämnesomsättning.

Är valloner zigenare?

De som allmänt kallades för tattare tidigare. Deras liv här i landet fick helt andra villkor än vallonernas. I äldre texter fram till mitten på 1900 talet satte man likhetstecken mellan resande och romer, eller zigenare och tattare som man sa då.

Hur många svenskar har vallonblod?

I dag finns ungefär 120 vallonsläkter kvar, även om många svenskar har vallonblod från betydligt fler släkter. Flera hundra tusen svenskar kan i dag räkna släktskap med vallonerna.

Har valloner i släkten?

Valloner gifte sig med valloner

De som däremot bodde vid något järnbruk, särskilt vallonbruken i Uppland, behöll sina släktnamn längre och här ser vi också att vallonerna i hög utsträckning gifte in sig i varandras släkter långt in på 1700-talet.

Vilket land kommer valloner ifrån?

Valloner (franska: Wallons, vallonska: Walons) är en franskspråkig folkgrupp bosatt främst i södra Belgien (Vallonien), men även i norra Frankrike (grevskapet Valois). Vallonerna är en av tre etniska grupper i Belgien, jämte de nederländsk-talande flamländarna i norr, och den tysktalande populationen i öster.

Var bosatte sig vallonerna i Sverige?

De lockades till Sverige av familjen de Besche i början av 1600-talet och bosatte sig huvudsakligen i Östergötland. Vallonerna från dagens Belgien kom hit senare, inte minst på grund av av Louis De Geers verksamhet på 1620-talet, och bosatte sig huvudsakligen i Uppland.

Hur många Vallonättlingar finns i Sverige?

Antalet valloner som kom att stanna i Sverige var litet, det är dock osäkert exakt hur många det rörde sig om. Nationalencyklopedin anger att 900 individer stannade i Sverige permanent. De Geers anteckningar anger 134 vallonska arbetare som fram till 1633 kommit enbart till Norrköping.

Finns blodgrupp 0a?

Blodgrupp A är vanligast i Sverige, därnäst kommer blodgrupp 0. Blodgrupperna AB och B är ganska ovanliga. I många länder används bokstaven O i stället för siffran noll. O står för det tyska ordet ohne, som betyder utan.

Har syskon alltid samma blodgrupp?

Om ett syskon eller en förälder har blodgruppen O-, är sannolikheten större för att även den egna blodgruppen är O-. En patient med blodgruppen O- kan endast ges blod från den egna blodgruppen, men akutblod kan ges alla övriga patienter i situationer där man inte hinner ta reda på patientens blodgrupp.

Vilken blodgrupp är bäst att ha?

Tidigare studier har funnit att personer med blodgrupp O har lägre risk för hjärtkärlsjukdom och blodpropp, men högre risk för blödningsrubbningar, än personer med blodgrupp A eller B. Andra studier har indikerat att personer med vissa blodgrupper kan vara mer mottagliga för vissa infektionssjukdomar.

Vad är det för skillnad på tattare och zigenare?

Fram till 1900-talets början gjordes ingen åtskillnad i Sverige mellan romer och resande men under senare delen av 1900-talet blev de invandrade romerna benämnda ”zigenare” medan det äldre (resandefolket) blev kallade ”tattare” av gemene man.

Varifrån kommer ordet zigenare?

Gamla dokument från olika håll i 1500-talets Europa visar att man trodde att romerna kom från den sjunkna Atlantis, från månen eller från Egypten. Det engelska ordet för zigenare är gypsies och den spanska är gitanos, ord som helt enkelt betyder egyptier.

Är resande romer?

Resandefolket (de resande) erkändes år 2000 inom gruppen romer som nationell minoritet i Sverige. De som idag benämns resande anses vara ättlingar till de första romer som kom till Sverige på 1500-talet och vars ursprung är Indien. Resandefolket är inte en homogen grupp.

Del 1 Vad är Vallon?

The Swedish Walloons

Vallonbruken – Teaser

Lämna en kommentar